1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Sebepleri ve Sonuçları

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Sebepleri ve Sonuçları

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Sebepleri

  • Osmanlı donanmasının Navarin’de yakılmış olma­sı
  • Osmanlı Devleti’nin yanan donanmasına karşılık İngiltere, Fransa ve Rusya’dan tazminat istemesi
  • İngiltere ve Rusya’nın bu nedenle Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkilerini kesmesi
  • Vaka-i Hayriye olayıyla Yeniçeri Ocağı’nın kaldı­rılmış olması, yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu’nun henüz güçlenmemiş olması
  • Rusya ve İngiltere’nin Yunanistan’ın bağımsızlığını sağlamak istemesi

Rus ordusu iki koldan saldırıya geçti. Batı’dan gelen kol Edirne’ye, doğudan gelen kol ise Erzurum’a ulaştı. Osmanlı Devleti çaresiz barış istedi.

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşının Sonuçları

  1. Edirne Antlaşması yapıldı. Bu antlaşma ile;
  2. Yunanistan bağımsız oldu.
  3. Rusya’nın Balkanlardaki etkinliği arttı.
  4. Mora’nın elden çıkması Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanına sebep oldu.

Tavsiye Konular

2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı

Bu yazımızda 2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı konusunu özetlemeye çalışacağız. Sadrazam Mithat ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir