Yunan İsyanının Nedenleri ve Sonuçları

Yunan İsyanı (1820 -1829)

Yunan İsyanının Nedenleri

  • Ulusçuluk akımının Yunan milleti üzerindeki etkisi
  • Sırpların, isyan neticesinde Osmanlı Devleti’nden bazı ayrıcalıklar elde etmiş olması
  • Etnik-i Eterya Cemiyeti’nin çalışması
  • Rumların Bizans İmparatorluğu’nu yeniden can­landırmak istemesi
  • Avrupalı devletlerinin, Rumları eski Yunan uygarlığını yaratanların torunları olarak görmelerinden, dolayı onlara bağımsızlık kazandırma istekleri,
  • Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın çıkarttığı isyanın yarattığı karışıklıklar.

Etnik-i Eterya Cemiyeti

1814’de kurulmuştur. Yunanistan’ın bağımsızlığında önemli rol oynamıştır.

Birinci İsyan (1820)

Cemiyet üyeleri ilk isyanı Rusya ve Avusturya’ya ya­kın olduğu için Eflâk’ta çıkarttılar. Osmanlı Devleti bu isyanı şiddetle bastırdı. Cemiyet üyeleri Avusturya ve Rusya’ya kaçmak zorunda kaldılar.

İkinci İsyan (1821)

Eflâk’taki isyan, Rumların çoğunlukta olduğu Mora’daki halkı da harekete geçirdi. Osmanlı Devleti bu isyanı bastırmak için Mısır Valjsi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istedi. Mehmet Ali Paşa’ya da bu yardımdan dolayı Mora ve Girit valiliği vaad edildi.

Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasında­ki Mısır ordusu, Osmanlı’nın 6 yıldan bu yana bastıramadığı Mora isyanını birkaç ay içinde bastırdı (1826).

Bu gelişme Avrupa kamuoyunu harekete geçirdi. İn­giltere, Rusya ve Fransa ittifak donanması Mora’ya gelerek, Osmanlı-Mısır ortak donanmasını yaktı (Navarin Baskını – 1827).

1828 -1829 Osmanlı – Rus Savaşı sonrası imzalanan Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsız oldu.

Yunan İsyanının Nedenleri ve Sonuçları

] }

Tavsiye Konular

Kırım Savaşı'nın Nedenleri Maddeler Halinde

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir