1808 Senedi İttifakın Maddeleri ve Önemi

1808 Senedi İttifak

İkinci Mahmut tahta çıkınca Alemdar Mustafa Paşa’da sadrazam olmuştur. Alemdar bu dönemde devlet sı­nırları içinde bir güç haline gelmeye başlayan diğer ayanları da padişahla görüştürmek üzere İstanbul’a çağırdı. Padişahla ayanlar arasında bir sözleşme ya­pıldı.

Sened-i İttifakın Maddeleri

– Padişah ayanların varlığını ve haklarını tanıyacak

– Ayanlar bölgelerinde, devletin asker ve vergi top­lamasına yardımcı olacak

-Ayanlık haklarının babadan oğula geçmesi kabul edilecek

-Padişah ağır vergiler koymayacak, eşit ve adaletli vergi alacak

-İstanbul’daki yeniçeri ve diğer ocaklarda isyan çıktığında ayanlar emir beklemeksizin İstanbul’a gelerek isyanı önleyecek

Sened-i İttifak’ın Önemi: Senedi ittifak Padişahın, ayanların varlığını ve haklarını tanımasından dolayı OsmanlI’da saltanatın mutlak otoritesini sınırlamıştır.

İkinci Mahmut bu sözleşmeden memnun kalmadı. Buna neden olan Alemdar’a karşı da ilgisiz davranmaya başladı. Nitekim Alemdar’ın kur­muş olduğu Sekban-ı Cedit Ordusuna karşı çıkan Yeniçeri ayaklanması sırasında yardım göndermedi. Alemdar da konağını basan 500 yeniçeriyle birlikte ba­ruthaneyi ateşe vererek öldü. Bu olaydan sonra ayanlığa son verilip Senedi ittifak uygulamadan kaldınlmış oldu.

 


] }

Tavsiye Konular

Kanuni Esasinin Maddeleri

Kanuni Esasinin Maddeleri

1876 Anayasası yani Kanuni Esasini Maddeleri aşağıdaki konumuzda sadeleştirilmiş ve kısaltılmış olarak yazılmıştır. Kanuni Esasinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir