Tarih 2

Türkiye Selçuklu Devletinde Ordu

Anadolu Selçuklu Devleti’nin ordusu başlıca şu bölümlerden meydana gelmiştir. Ordu 1-Hassa Askerleri (Gulaman-ı Saray) -Değişik milletlerden satın alınan ya da toplanan çocukların gulamhane adı verilen ocaklar da yetiştirdikten sonra oluşturulan askeri sınıftır. -Bu birlikler hükümdarın şahsına bağlı özel birliklerdir. 2-Tımarlı Sipahiler (İkta Askerleri) -İkta sahiplerinin yetiştirdiği Türklerden oluşan askeri sınıftır. 3-Türkmenler –Sınır boylarında savaşa hazır durumda bulunan askeri sınıftır. 4-Bağlı ...

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinde Devlet Yönetimi

Türkiye Selçukluları hemen hemen her alanda olduğu gibi devlet yönetimi alanında Büyük Selçukluların devamı niteliğindedir. Merkezi Yönetim Hükümdar 1. Anadolu Selçuklu hükümdarları Sultan, Keykubat, Keykavus, Rükneddin, Sultan’ı Galip gibi unvanlar kullanmıştır. UYARI– Bu unvanların kullanılması Anadolu Selçuklu Devleti’nin İran kültürünün etkisinde kaldığı göstergesidir. 2. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlar devletin başına kut inancıyla geçmişlerdir. Ayrıca bu devlette “Ülke hanedan üyelerinin ortak ...

Devamını Oku

Kadı Nedir? Kadıların Görevleri Nelerdir?

Türk-İslam devletlerinin tamamında var olan, Osmanlı taşra yönetiminin en önemli görevlisi “kadı” bu yazımızın konusu. İslam tarihinde ilk kadı tayinini hangi halife yapmıştır?Hz. ÖmerSelçuklularda kadı atamasını kim yapar?Kadı’ül KudatOsmanlı Devleti’nin ilk kadısı kimdir?Dursun FakihOsmanlı Devleti’nde kadı atamasını kim yapar?Rumeli ve Anadolu KazaskeriKadılık müessesi ne zaman kaldırıldı?1924 yılında Kadı Nedir? Osmanlı merkezi yönetimi tarafından kaza adı verilen yerleşim birimlerine atanan, özellikle ...

Devamını Oku

Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Savaşları Tablo

Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Savaşları Tablosu özet olarak hazırlanmıştır. Tablo da bulunan savaşların isimlerine tıklayarak ilgili savaş ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Kuruluş Devri Savaşları DÖNEMSAVAŞNEDENSONUÇOsman Bey(1302) Koyunhisar Savaşı   (Osmanlı X Bizans)Osman Bey’in toprak kazanmak istemesiBizans yenildi.  İznik, İzmit, Bursa’nın alınması kolaylaştı.  Bizans ile yapılan ilk savaştırOrhan Bey(1329)  Maltepe Savaşı (Osmanlı  X  Bizans)Osmanlıların toprak kazanması Bizans’ın fetihleri durdurmak istemesiİznik, İzmit alındı.   I. Murat(1364)  Sırp Sındığı Savaşı  (Osmanlı  ...

Devamını Oku

Anadolu Türk Siyasi Birliği ve Anadolu Siyasi Birliği Nedir?

Türkiye Selçuklu Devleti, 1. ve 2. beylikler Dönemi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemine ait test sorusu çözmeye kalktığınızda şıklar arasında iki kavram sıkça karşınıza çıkar. Anadolu Türk Siyasi Birliği Anadolu Siyasi Birliği Anadolu Türk Siyasi Birliği Nedir? Anadolu sınırları içinde bulunan bir Türk devletinin veya beyliğinin bir başka Türk devlet veya beyliğini ele geçirerek (veya bu yönde çaba sarfetmesine) ...

Devamını Oku

Karesioğullarının Osmanlıya Katılmasının Önemi

Karesi Bey tarafından Balıkesir başkentli olarak kurulan Karesioğulları bir uç beyliği idi. Karesi Bey’den sonra başlayan taht mücadelelerine karışan Osmanlı, Orhan Bey döneminde Balıkesir’i ele geçirdi. OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk Beyliklerine Karşı İzlediği Politika Osmanlıya katılan ilk beylik; Karesioğulları Karesi Beyliğinin Osmanlı’ya Katılmasının Faydaları / Önemi; Osmanlı’ya katılan ilk beyliktir.Osmanlı açısından Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda atılmıştır ...

Devamını Oku

Osmanlı’yı Anadolu’da En Çok Uğraştıran Beylik Hangisidir? Neden?

Anadolu Beylikleri Haritası

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Alaaddin Keykubat Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamıştı. Kösedağ Savaşı sonrasında 2. Beylikler dönemi başladı ve Anadolu Türk siyasi birliği parçalandı. Osmanlı, Orhan Gazi döneminde Karesioğulları topraklarına katarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda ilk adımı attı. Sonrasında farklı yöntemlerle Osmanlı pek çok beyliği bünyesine kattı. OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk Beyliklerine Karşı İzlediği Politika ...

Devamını Oku

İkinci Beylikler Dönemi Soru-Cevap

Bu yazımızda 2. Dönem Beylikleri ile ilgili soruları cevaplayacağız. Sizinde aklınıza gelen soruları bize yorum yoluyla ulaştırırsanız konumuza ekleriz. 2. Beylikler dönemi hangi savaş sonrasında başlar? Kösedağ Savaşı sonrası Osmanlı’ya ilk katılan beylik hangisidir? Karesioğulları Osmanlı’ya katılan son beylik hangisidir? Ramazanoğulları (Turnadağ Savaşı – Yavuz Sultan Selim dönemi) Osmanlı’ya toprak satan beylik hangisidir? Hamitoğulları Osmanlı’nın topraklarını çeyiz yoluyla aldığı beylik ...

Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk Beyliklerine Karşı İzlediği Politika

Osmanlı, 1300 yılından 1453 yılına kadar beylikten devlete, devletten imparatorluğa geçiş yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin nedenleri nelerdir? Bu soruyu daha önce cevaplamıştık. OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Beyliğinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri Madde Madde Yukarıda ki yazımızı okuduysanız en önemli sebeplerden biri de Osmanlı Devleti’nin diğer Anadolu beyliklerine karşı izlediği politikadır. Bu yazımızda bu politikayı açıklamaya çalışacağız. Osmanlı Devleti’nin Beyliklere ...

Devamını Oku

Kösedağ Savaşının Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal Sonuçları

II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Moğollara karşı kaybedilen Kösedağ Savaşı’nın çok önemli sonuçları ortaya çıktı. Bu yazımızda bu sonuçları siyasi, ekonomik ve toplumsal sonuçlar olmak üzere ayrı ayrı anlatmaya çalışacağız. Kösedağ Savaşı’nın Sonuçları Bilgi Kartı Kösedağ Savaşı’nın Siyasi Sonuçları Anadolu Selçuk Devleti Moğollara bağlandı ve yıkılış sürecine girdi.Anadolu Türk siyasi birliği parçalandı.Anadolu’da 2. dönem beylikleri kuruldu. Kösedağ Savaşı’nın Ekonomik Sonuçları Moğollar ...

Devamını Oku