Tarih 2

Mohaç Meydan Savaşı Sebepleri ve Sonuçları

Kanuni dönemi Osmanlı sınırları ve Mohaç Muharebesi

Dünya savaş tarihinin en kısa süren meydan muharebesi olan Mohaç Meydan Savaşı’nın sebepleri ve sonuçları bu yazımızın konusu. Mohaç Meydan Savaşı nerede yapıldı? Tarihi29 Ağustos 1526TaraflarOsmanlı Devleti X Macar KrallığıMohaç nerededir?Budapeşte’nin 190 km güneyindedir. Mohaç Meydan Savaşı’nın Sebepleri Belgrad’ın fethi sonrası Osmanlı-Macar ilişkileri daha da bozuldu. Bu arada Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken, Fransa Kralı I. Fransuva’yı esir almıştı. Fransuva’nın …

Devamını Oku

Belgrad’ın Fethi Hangi Padişah Döneminde Gerçekleşti?

Kanuni Tahta Geçtiğinde Osmanlı Sınırları Haritası

Belgrad’ın Fethi (Kanuni Tahta Geçtiğinde Osmanlı Sınırları) Balkanlar’ın kilidi Belgrad’ın Fethi 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından gerçekleştirilmiştir. Tarih29 Ağustos 1521BölgeBelgrad, Sırbistan (Macaristan toprağı)KomutanPiri Mehmet Paşa, Kanuni Sultan SüleymanSonuçBelgrad alındı. Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlı’ya açıldı. Belgrad’ı ilk kuşatan Osmanlı padişahı II. Murat idi. 1440 yılında yapılan bu kuşatmadan sonra 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatılmış, lakin fethedilememişti. 3. kuşatma ise …

Devamını Oku

Ridaniye Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Yavuz ultan Selim'in Mısır Seferi sonrsı Osmanlı sınırları haritası

Ridaniye Savaşı Sonrası Osmanlı Sınırları Haritası Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında 22 Ocak 1517 tarihinde gerçekleşen ve Osmanlı galibiyeti ile sonuçlanan Ridaniye Savaşı Nedenleri ve Sonuçlarını maddeler halinde yazmaya çalıştık. Tarihi22 Ocak 1517TaraflarıOsmanlı X MemlükRidaniye nerededir?Kahire’nin doğusundadır. Ridaniye Savaşı’nın Nedenleri Yavuz, Mercidabık Savaşı‘nı kazandıktan sonra Mısır’ı ele geçirip Türk-İslam dünyasının lideri olmak sebebiyle harekete geçti. Kansu Gavri’nin yerine Memluk tahtına …

Devamını Oku

Mercidabık Savaşı Sebepleri ve Sonuçları

Mercidabık Savaşı

Osmanlı Devleti ile Memluk Devleti arasında 24 Ağustos 1516 tarihinde gerçekleşen ve Osmanlı’nın kesin zaferi ile sonuçlanan Mercidabık Savaşı, Sebepleri ve Sonuçları bu yazımızın konusu. Savaşın Tarihi24 Ağustos 1516Savaşın Tarafları Osmanlı X Memluk DevletiMercidabık Savaşı nerede oldu?Halep’in 38 km kuzeyinde Antakya’dan Menbic’e giden yol üzerindedir. Mercidabık Savaşı’nın Sebepleri Fatih Sultan Mehmet döneminde gerginleşen Osmanlı-Memluk ilişkileri, 2. Bayezid döneminde savaşa dönüşmüştü. …

Devamını Oku

Yavuz’un Mısır Seferi Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Mısır seferinde Osmanlı ordusunun güzergahı

Yavuz Dönemi Siyasi Olayları Mısır Seferi, Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiş, Mısır’ın fethi ve Memlük Devleti’nin yıkılması ile sonuçlanmıştır. Yavuz Sultan Selim dönemi önemli siyasi olaylarını bütün halinde görmek istersen. Buyur. Yavuz Sultan Selim Dönemi Siyasi Olayları Maddeler Halinde Osmanlılarla Memlukler arasında ilk sorun Yıldırım Bayezid’in Malatya’yı alması ile başlamıştı. Fatih’in son zamanlarında başlayan gerginlik 2. Bayezid döneminde savaşa dönüşmüştü. …

Devamını Oku

Çaldıran Savaşı Sebepleri ve Sonuçları

Çaldıran seferi sonrası Osmanlı

Çaldıran Savaşı sonrası Osmanlı sınırları haritası (Turnadağ Savaşı dahil) Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında 1514 yılında gerçekleşen ve Osmanlı’nın kesin zaferi ile sonuçlanan Çaldıran Savaşı Sebepleri ve Sonuçları bu yazımızın konusu. Konumuz 10. sınıf tarih dersi müfredatı dahilide olup TYT, AYT ve KPSS değeri taşımaktadır. Savaşı Tarihi23 Ağustos 1514Savaşın yapıldığı yerGüney Azerbaycan’da Çaldıran Ovası (İran’da Maku şehri yakınları)Çaldıran …

Devamını Oku

Türk Veraset Sisteminde Değişiklik Yapan Padişahlar

Türk Veraset Sisteminde Değişiklik Yapan Padişahlar

Türk veraset sistemi belirsizdir. Osmanlı Devleti’ne kadar değişikliğe uğramamıştır. Peki Türk veraset sisteminde değişiklik yapan padişahlar hangileridir? Osmanlı Devleti döneminde veraset sisteminde ne gibi değişiklikler yapılmıştır? sorularına cevap arayacağız. Bu sorular TYT, AYT ve KPSS’de karşımıza çıkabilir. Çok uzatmayalım Hocam, bana cevap lazım diyorsan Osmanlı Veraset Sisteminde Değişiklik Yapan Padişahlar; 1. Murat, 2. Mehmet ve 1. Ahmet’tir. Ben senin yerine …

Devamını Oku

Osmanlı’da Vergi Vermeyen Eyaletler Hangileridir?

Osmanlı'da Vergi Vermeyen Eyaletler Hangileridir?

Osmanlı’da Vergi Vermeyen Eyaletler Osmanlı Devleti’nin eyalet sisteminde eyaletler Salyaneli, Salyanesiz, Özel Yönetimli (imtiyazlı) olmak üzere 3’e ayrılırdı. Osmanlı’da Vergi Vermeyen Eyaletler Hangileridir? diye sorduğumuzda özel yönetimli eyaletlerden 2 tanesi vergi vermiyordu. Bunlar; Hicaz ve Kırım eyaletleri idi. Peki Neden? DİKKAT: Salyenesiz eyeletler (yani yıllıksız) Osmanlı merkez hazinesine vergi vermez lakin o eyaletlerde tımar sistemi çerçevesinde vergi toplanır. Bu vergi …

Devamını Oku

Salyaneli ve Salyanesiz Eyaletler Arasındaki Farklar

Salyaneli ve Salyanesiz Eyaletler Arasıdaki Farklar nelerdir?

Salyaneli ve Salyanesiz Eyaletler Arasındaki Farklar Osmanlı taşra teşkilatının en büyük siyasi birimi beylerbeyliği / eyalet idi. Bu yazımızda Salyaneli ve Salyanesiz Eyaletler Arasında ki Farklar nelerdir? sorusunu cevaplayacağız. Osmanlı Eyalet Sistemi Osmanlı Devleti’nde ilk kurulan eyalet Rumeli Beylerbeyliği, ilk beylerbeyi de Lala Şahin Paşa idi. Zamanla Osmanlı’da eyalet sayısı 40’ı aştı. Osmanlı bu eyaletleri farklı guruplara ayırdı. Salyaneli, salyanesiz …

Devamını Oku


] }