Yavuz’un Mısır Seferi Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Yavuz Dönemi Önemli Siyasi Olayları
Yavuz Dönemi Siyasi Olayları

Mısır Seferi, Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiş, Mısır’ın fethi ve Memlük Devleti’nin yıkılması ile sonuçlanmıştır.

Yavuz Sultan Selim dönemi önemli siyasi olaylarını bütün halinde görmek istersen. Buyur. Yavuz Sultan Selim Dönemi Siyasi Olayları Maddeler Halinde

Osmanlılarla Memlukler arasında ilk sorun Yıldırım Bayezid’in Malatya’yı alması ile başlamıştı. Fatih’in son zamanlarında başlayan gerginlik 2. Bayezid döneminde savaşa dönüşmüştü. Dulkadiroğulları Beyliği’nin alınması ile Memluklerin düşmanca tutumları artınca Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi’ne çıkmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: II.Bayezid Dönemi Osmanlı Memluk İlişkileri

Mısır Seferi’nin Sebepleri

Yavuz’un Mısır Seferi’ne çıkmasının sebeplerinden biri önceki padişahlardan kalma sorunlardır. Örneğin Fatih dönemi Hicaz su yolları meselesi, 2. Bayezid döneminde Cem Sultan meselesi gibi. Biz şimdi Yavuz döneminde ki sebeplere bakalım;

 • Yavuz Sultan Selim’in Türk-İslam dünyasının lideri olmak istemesi.
 • Memluklerin Osmanlılara karşı Safevilerle ittifak yapmaları.
 • Abbasi Halifesinin Kahire’de Memluklerin himayesinde bulunmasından dolayı Memlüklerin İslam dünyasında büyük bir otoriteye sahip olması.
 • Dulkadiroğulları Beyliği’nin Osmanlı topraklarına katılmasına Memluklerin tepki göstermesi.
 • Baharat Yolu’nu denetim altında tutan Mısır’ın ticari açıdan çok önemli limanlara ve Nil havzasının verimli topraklarına sahip olması
 • Hacca giden Osmanlı vatandaşlarının yollarda yaşadığı sorunlara karşı Memluk yöneticilerinin duyarsız davranması
Mısır seferinde Osmanlı ordusunun güzergahı
Yavuz’un Mısır Seferi güzergahı

1516’da Mısır Seferi’ne çıkan Yavuz, Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) savaşlarını kazanarak Kahire’ye girdi. Burada yaşanan sokak savaşlarınıda kazanarak Memluk Devleti‘ne son verdi.

Mısır Seferi’nin Sonuçları

Bu seferin Osmanlı açısından siyasi, ekonomik, dini pek çok sonucu olmuştur. Bu sonuçlar;

 • Memluk Devleti yıkılmış, Suriye, Filistin, Hicaz ve Mısır Osmanlı topraklarına katılmıştır.
 • Doğu Akdeniz’de Osmanlı etkisi artmıştır.
 • Hicaz’ın Osmanlı hakimiyetine girmesi ile kutsal emanetler İstanbul’a getirilmiştir.
 • Halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiş, böylece Osmanlı Devleti teokratik bir karakter kazanmıştır. Bu sefer sonucunda Osmanlı Devleti İslam dünyasının lideri haline gelmiştir.
 • Elde edilen ganimetler Osmanlı hazinesini zenginleştirmiştir.

“Benim altınla doldurduğum hazineyi (iç hazine) bundan sonra gelenlerden her kim mangır ile doldurursa hazine anın mührü ile mühürlensin ve illa benim mührümle mühürlenmekte devam olunsun” demiştir.

Bu mühür Selim Han’ın Mısır seferinden dönüşünde kullanmış olduğu kırmızı akikden yapılmış bir mühürdü. Ortasında “Sultan Selim Şah” ibaresi etrafında da “tevekkülî alâ hâlikî” dua cümlesi hakkedilmişti. Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar padişahlar, Selim Han’ın vasiyetine uymuşlar ve iç hazineyi hep onun mührüyle mühürlemişlerdir.

http://ahmetsimsirgil.com/yavuz-sultan-selim-hanin-sahsiyeti/
 • Baharat Yolu Osmanlı denetimine girmiş, fakat Avrupalıların Ümit Burnu Yolu’nu bulması Osmanlı Devleti’nin istediği kazancı elde etmesini engellemiştir.
 • Venedikliler Kıbrıs’ı ellerinde bulundurkları için Memluklere ödedikleri vergiyi Osmanlı Devleti’ne ödemeye başlamışlardır.
 • Kuzey Afrika’nın fethi için önemli bir üs elde edilmiştir.


Sıkça Sorulan Sorular

Yavuz Sultan Selim 1516-1517 tarihlerinde Mısır Seferi yapmıştır.

Halifenin Memluklerin koruyuculuğu altında olması ve bu durumun Memlukleri İslam dünyasında ön plana çıkarmasıdır. Yavuz Türk-İslam dünyasının lideri olmak istemektedir.

Yavuz döneminde Mercidabık ve Ridaniye Savaşı sonucunda fethedilmiştir.

Mısır seferi sonucunda Baharat yolu Osmanlı kontrolüne geçmiş, Osmanlı hazinesi büyük gelir elde etmiş,i Kıbrıs'tan vergi alınmaya başlanmıştır.

İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Mısır'ın fethi sonrası halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı tartışmasız Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferidir. Çaka Bey ile başlayan Türk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir