Memlük Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Memlükler Devleti (1250 – 1517)

Aybey, Eyyûbi Devleti’ne son vererek Memlük Devleti’ni kurdu. Mısır’da Memlük Devleti kurulduğu sırada Moğol istilası tüm şiddeti ile devam ediyordu. Memlükler 1260 yılında Ayn Calut Savaşını kazanarak Moğolların ilerleyişini durdurmuşlardır.

Memlükler Haçlılarla da mücadele ettiler. Suriye sahillerindeki Haçlı kalıntılarıyla mücadele ederek başarılı oldular.

Abbasi İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra 1258’den 1517 yılına kadar halifelik Memlük Devleti’nin himayesinde kalmıştır. Memlüklerin siyasi varlığına 1517 yılına Yavuz Sultan Selim son vermiştir.

!! Uyarı !!

Memlüklerde hükümdarlık babadan oğula geçmiyordu. Bu nedenle Memlük ordusunda başarılı olan komutanlar hükümdarlığa kadar yükselebilmiştir. Bütün emirlere hükümdar olma hakkının tanınması sık sık hükümdar değişikliğine ve istikrarın bozulmasına neden olmuştur.


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir