Eyyubiler Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Eyyûbiler Devleti (1174 – 1250)

Fatımî Devleti’nin Haçlı Seferleri karşısında zayıflamasıyla Mısır’da iç karışıklıklar artmıştır. Bu durum karşısında Mısır ileri gelenleri Musul Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi’den yardım istediler. Mahmut Zengi değerli komutanlarından Selâhaddin Eyyûbi, emrindeki Türk ordusu ile Fatımî Devleti’ne son vererek Eyyûbi Devleti’ni kurmuştur.

Selâhaddin Eyyûbi kısa sürede Suriye, Lübnan ve Hicaz’ı kontrolü aldı. Haçlılara girdiği mücadeleler neticesinde Kudüs’teki Latin krallığına son vererek kutsal şehri kurtardı. Kudüs’ü geri almak için yapılan III. Haçlı Seferi’nde Haçlılara karşı Selâhaddin Eyyûbi İslam dünyasını başarıyla savunmuştur.

Selâhaddin Eyyûbi’nin ölümünden sonra Eyyûbi Devleti eski gücünü yitirdi. Hanedan üyeleri arasındaki çekişmeden dolayı Kölemenlerin yönetimindeki etkisi arttı. Kölemenlerin komutanı Aybey Eyyûbi Devleti’ni yıktı (1250).


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir