Aynı Calut Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Moğolların yenilmezlik ünvanlarını kaybettikleri Sultan Kutuz ve Baybars’ın büyük başarısı Aynı Calut Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Maddeler halinde

İçindekiler

Aynı Calut Savaşı

Aynı Calut Savaşı ne zaman olmuştur? 3 Eylül 1260
Aynı Calut Savaşı kimler arasında olmuştur? Moğollar (İlhanlılar) X Memlukler
KomutanlarKetboğa X Sultan Kutuz ve Baybars
Aynı Calut neresidir?Filistin’de Nablus ile Beysân arasında yer alan küçük bir mevki
İki tarafın asker sayısı
Moğollar 10.000 X Memlükler 20.000
Ayn-ı Calud Muharebesi Bilgi Kartı
Aynı Calud Savaşı (Muharebesi) sebepleri sonuçları ve önemi
Aynı Calud Savaşı (Muharebesi)

Aynı Calut Savaşının Nedenleri

  1. Moğolların Bağdat’ı alarak yağmalaması ve Abbasilere son vermesi
  2. Moğolların Mısır’ı ele geçirmek istemesi
  3. Moğolların Sultan Kutuz’a elçi göndererek Moğol hakimiyetine girmesini istemeleri. Bunu reddeden Kutuz’un Moğol elçisini öldürmesi

Aynı Calut Savaşının Sonuçları

  • Memlükler kazandı.
  • Yeni kurulan Memlük Devleti yıkılma tehlikesinden kurtulmuş ve büyük prestij kazanmıştır.
  • Moğolların batı yönündeki ilerleyişi durmuştur.
  • Moğollar, müslümanlar üzerinde ki psikolojik üstünlüklerini kaybetmişlerdir.
  • Baybars büyük şöhret kazanmıştır.

EK BİLGİ: Savaş öncesi Sultan Kutuz, Baybars’a Halep Naibliği’ni vaat etmiş. Savaş sonrası Baybars’ın güçlenmesinden çekinen ve kendisi için tehlike olarak gören Sultan sözünü tutmamıştır. Baybars’ta Sultan Kutuz’u öldürerek tahta geçmiştir.

Aynı Calut Savaşının Önemi

  • Moğolların tarihteki ilk mağlubiyetidir.

] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir