İslam Medeniyetinin Doğuşu Boşluk Doldurma Soruları

Test Adıİslam Medeniyetinin Doğuşu Boşluk Doldurma Soruları
Test TürüBoşluk doldurma
Soru Sayısı20
Tavsiye olunan süre25 dakika
İslam Medeniyetinin Doğuşu Boşluk Doldurma Soruları

Aşağıdaki cümleleri uygun olan sözcüklerle tamamlayınız. Cevaplar en alttadır. Kaç soruyu doğru cevapladığınızı/sorularla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.

 1. İslamiyetten önce Arabistan’da …………………….. , …………………… , ……………… dinleri vardı.
 2. Hz. Muhammed akıllılığı, olgun davranışı, doğru sözlülüğü ve nezaketi ile halkın sevgisini kazandı ve halk ona ………………… ünvanını verdi.
 3. Hicret sırasında Mekke’den Medine’ye göç edenlere …………………… Medine’li Müslümanlara ise …………………. denildi.
 4. Müslümanların Mekkeliler karşısında kazandığı ilk zafer ……………….. Savaşıdır.
 5. ……………………. Antlaşması ile Mekkeliler, Medine İslam Devletini resmen tanımıştır.
 6. ……………………. İslamın ilk fetih hareketidir.
 7. Hz. Ebu Bekir yalancı peygamberlerle ……………………….. savaşını yapmıştır.
 8. ……………………. Dönemi’nde Arap Yarımadası’nın fethi tamamlandı.
 9. Hz. Ömer’in ……………………… fethiyle İslam Devleti’nin sınırlarını ikinci kıtaya ulaşmıştır.
 10. Kur’an ilk defa Hz. …………………….. Döneminde çoğaltılmıştır.
 11. Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ilk savaş …………………. dır.
 12. Müslümanlar ………………………. savaşıyla üç ayrı gruba ayrıldı.
 13. İslam Devleti’nin sınırları ………………………. Döneminde üçüncü kıtaya ulaşmıştır.
 14. …………………….. Olayı ile Müslümanlar Şii ve Sunni olmak üzere iki mezhebe bölünmüştür.
 15. Avrupa’da kurulan ilk İslam devleti ……………………… dir.
 16. Abbasiler Dönemi’nde …………………….. şehri ilim ve kültür merkezi haline getirilmiştir.
 17. Abbasilerden ayrılan küçük devletlere ………………….. denir.
 18. İslam Devleti’nin başkentleri sırasıyla …………………. , …………………… , …………………. ve ……………….. tır.
 19. Beytü’l Mal …………………… Döneminde kurulmuştur.
 20. İkta sistemini ……………………. kurmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: İkta Sistemini Uygulayan Devletler] }

Tavsiye Konular

Emeviler Dönemi Kısa Bilgi

İçindekiler EMEVİLER DÖNEMİ ( 661-750 ) Halifelik Saltanata Dönüştü. Başkent Şam oldu. Kerbela’da Hz.Hüseyin şehid …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir