Emeviler Dönemi Kısa Bilgi

EMEVİLER DÖNEMİ ( 661-750 )

– Halifelik Saltanata Dönüştü. Başkent Şam oldu.

– Kerbela’da Hz.Hüseyin şehid edilince Müslümanlar Şii ve Sunni diye kesin ayrıldı.

– Emeviler Arapları diğer Müslümanlardan üstün gördüler.

– En geniş sınırlara ulaşıldı.

– İstanbul kuşatıldı. (2 defa). Kalın surlardan ve Grejuva denilen ateşden dolayı başarısız olundu.

– İspanya Tarık Bin Ziyad tarafından fethedildi.

– Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi Puvatya Savaşı’ndaki yenilgisiyle durdu. (Franklarla)

– Halife Abdülmelik ilk İslam parası olan Dinar’ı bastı. Arapça’yı resmi dil ilan etti.

– Posta ve Muhafız teşkilatı kuruldu.

**Saltanat: Bir ülkede hükümdarın egemen olmasıdır. Ülkenin hükümdarlıkla yönetilmesidir.

**Arap olmayan Müslümanlara ”MEVALİ” diyorlardı.

**Hz.Ali taraftarlarına Şii, Muaviye taraftarlarına Sunni, Her iki tarafı da tanımayanlara Harici denilirdi.

 Emevilerin Yıkılış Sebepleri

*Emevilerin Arap Olmayan Müslümanlara değer vermemeleri. Arapları üstün görmeleri.

*Önemli görevlere Emevi ailesinden olanların getirilmesi ve bu durum sonucu oluşan Arap Kabileleri arasındaki huzursuzluklar.

*Emevi ailesi arasındaki geçimsizlikler.

*Fetihlerin durması.

*Hz.Ali taraftarlarının sinsi çalışmaları.

*Hz.Abbas ( peygamberimizin amcası ) soyundan gelenlerin çalışmaları.

Emeviler Döneminin Genel Özellikleri

*Emeviler döneminde sınırlar doğuda Seyhun nehrine, batıda Atlas Okyanusu’na, kuzeyde Pirene Dağları’na ve Anadolu içlerine kadar genişlemişti.

*Emeviler döneminde İslam kültür ve uygarlığının temelleri atıldı.

*Emeviler döneminde Halifelik babadan oğula geçmeye başladı ve bir Saltanat’a dönüştü.

*Türklerle Araplar arasında şiddetli mücadeleler yapıldı ( Emevilerin Arapçılık politikası bunda etkili olmuştur.)

*Ülke yönetimi eyaletlere bölündü.


Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Devletinde Halk Sınıfları

İslam Devletinde Halk Sınıfları Sosyal Hayat İslâm Devleti’nde halk dört sosyal tabakaya ayrılmıştı: İdareciler ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir