Emeviler Dönemi Kısa Bilgi

EMEVİLER DÖNEMİ ( 661-750 )

  • Halifelik Saltanata Dönüştü. Başkent Şam oldu.
  • Kerbela’da Hz.Hüseyin şehid edilince Müslümanlar Şii ve Sunni diye kesin ayrıldı.
  • Emeviler Arapları diğer Müslümanlardan üstün gördüler.
  • En geniş sınırlara ulaşıldı.
  • İstanbul kuşatıldı. (2 defa). Kalın surlardan ve Grejuva denilen ateşden dolayı başarısız olundu.
  • İspanya Tarık Bin Ziyad tarafından fethedildi.
  • Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi Puvatya Savaşı’ndaki yenilgisiyle durdu. (Franklarla)
  • Halife Abdülmelik ilk İslam parası olan Dinar’ı bastı. Arapça’yı resmi dil ilan etti.
  • Posta ve Muhafız teşkilatı kuruldu.

**Saltanat: Bir ülkede hükümdarın egemen olmasıdır. Ülkenin hükümdarlıkla yönetilmesidir.

**Arap olmayan Müslümanlara ”MEVALİ” diyorlardı.

**Hz.Ali taraftarlarına Şii, Muaviye taraftarlarına Sunni, Her iki tarafı da tanımayanlara Harici denilirdi.

 Emevilerin Yıkılış Sebepleri

*Emevilerin Arap Olmayan Müslümanlara değer vermemeleri. Arapları üstün görmeleri.

*Önemli görevlere Emevi ailesinden olanların getirilmesi ve bu durum sonucu oluşan Arap Kabileleri arasındaki huzursuzluklar.

*Emevi ailesi arasındaki geçimsizlikler.

*Fetihlerin durması.

*Hz.Ali taraftarlarının sinsi çalışmaları.

*Hz.Abbas ( peygamberimizin amcası ) soyundan gelenlerin çalışmaları.

Emeviler Döneminin Genel Özellikleri

*Emeviler döneminde sınırlar doğuda Seyhun nehrine, batıda Atlas Okyanusu’na, kuzeyde Pirene Dağları’na ve Anadolu içlerine kadar genişlemişti.

*Emeviler döneminde İslam kültür ve uygarlığının temelleri atıldı.

*Emeviler döneminde Halifelik babadan oğula geçmeye başladı ve bir Saltanat’a dönüştü.

*Türklerle Araplar arasında şiddetli mücadeleler yapıldı ( Emevilerin Arapçılık politikası bunda etkili olmuştur.)

*Ülke yönetimi eyaletlere bölündü.

OKUMA TAVSİYESİ: Emeviler Dönemi (661-750)


Gelen Aramalar:

emeviler dönemi özellikleri, emeviler donemi

Tavsiye Konular

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları Cevaplı

Test Adıİslam Medeniyetinin Doğuşu Test Soruları CevaplıTest TürüTest (Çoktan seçmeli)Soru Sayısı14Tavsiye olunan süre22 dakika İslam ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir