Emeviler Dönemi Kısa Bilgi

İçindekiler

EMEVİLER DÖNEMİ ( 661-750 )

  • Halifelik Saltanata Dönüştü. Başkent Şam oldu.
  • Kerbela’da Hz.Hüseyin şehid edilince Müslümanlar Şii ve Sunni diye kesin ayrıldı.
  • Emeviler Arapları diğer Müslümanlardan üstün gördüler.
  • En geniş sınırlara ulaşıldı.
  • İstanbul kuşatıldı. (2 defa). Kalın surlardan ve Grejuva denilen ateşden dolayı başarısız olundu.
  • İspanya Tarık Bin Ziyad tarafından fethedildi.
  • Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi Puvatya Savaşı’ndaki yenilgisiyle durdu. (Franklarla)
  • Halife Abdülmelik ilk İslam parası olan Dinar’ı bastı. Arapça’yı resmi dil ilan etti.
  • Posta ve Muhafız teşkilatı kuruldu.

**Saltanat: Bir ülkede hükümdarın egemen olmasıdır. Ülkenin hükümdarlıkla yönetilmesidir.

**Arap olmayan Müslümanlara ”MEVALİ” diyorlardı.

**Hz.Ali taraftarlarına Şii, Muaviye taraftarlarına Sunni, Her iki tarafı da tanımayanlara Harici denilirdi.

 Emevilerin Yıkılış Sebepleri

*Emevilerin Arap Olmayan Müslümanlara değer vermemeleri. Arapları üstün görmeleri.

*Önemli görevlere Emevi ailesinden olanların getirilmesi ve bu durum sonucu oluşan Arap Kabileleri arasındaki huzursuzluklar.

*Emevi ailesi arasındaki geçimsizlikler.

*Fetihlerin durması.

*Hz.Ali taraftarlarının sinsi çalışmaları.

*Hz.Abbas ( peygamberimizin amcası ) soyundan gelenlerin çalışmaları.

Emeviler Döneminin Genel Özellikleri

*Emeviler döneminde sınırlar doğuda Seyhun nehrine, batıda Atlas Okyanusu’na, kuzeyde Pirene Dağları’na ve Anadolu içlerine kadar genişlemişti.

*Emeviler döneminde İslam kültür ve uygarlığının temelleri atıldı.

*Emeviler döneminde Halifelik babadan oğula geçmeye başladı ve bir Saltanat’a dönüştü.

*Türklerle Araplar arasında şiddetli mücadeleler yapıldı ( Emevilerin Arapçılık politikası bunda etkili olmuştur.)

*Ülke yönetimi eyaletlere bölündü.

OKUMA TAVSİYESİ: Emeviler Dönemi (661-750)


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir