Tarih 2

Kırım Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Kırım Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde konusu sitemiz www.tarihportali.net tarafından hazırlanmış olup, Lise tarih dersi ve KPSS Tarih dersi manasında önem arz etmektedir. Kırım Savaşı (1853-1856) Kırım Savaşı’nın Nedenleri Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra yapılan ye­niliklerle Osmanlı Devleti’nin giderek güçlenmesi Osmanlı Devleti’ni destekleyen Batılı devletlerin 1848 İhtilalleri ile meşgul olmaları Rusya’nın, Osmanlı topraklarını paylaşma teklifi­nin İngiltere tarafından kabul edilmemesi (Hasta ...

Devamını Oku

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi Özet

1841 Londra Konferansı ve akabinde imzalanan 1841 Londra Antlaşması Lise 2 tarih ve KPSS müfredatı dahilindedir. 1841 Londara Konferansı ve Boğazlar Sözleşmesi ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı sürecinde imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması ile ortaya çıkan Boğazlar Sorunu çözülmüş oldu. 1841 Londra Konferansı ve Boğazlar Sorunu’nun Çözümü İngiltere 1841’de süresi dolan Hünkar İskelesi Antlaşması’nın yenilenmesinden çekinerek Boğazlar Soru­nu’nu ikinci bir ...

Devamını Oku

1840 Londra Konferansı (Antlaşması)

1840 Londra Antlaşması, 1839 Nizip Savaşı‘nda Osmanlı ordusu Kavalalı’ya yenilice Rusya’nın Hünkar İskelesi Antlaşması‘na dayanarak olaya müdahil olmasından çekinen İngiltere’nin Londra’da topladığı konferans sonucunda imzalanmıştır. 1840 Londra Konferansı Londra Antlaşması’nın Tarihi: 15 Temmuz 1840 Londra Konferansı’na Katılan Devletler: Konferansa İngiltere, Osmanlı, Rusya, Avusturya, Prusya katılmıştır. Londra Konferansı’na Fransa Neden Katılmadı: Fransa, Mehmet Ali Paşa tarafını tuttuğu için konfe­ransa katılmamıştır. 1840 ...

Devamını Oku

1839 Nizip Savaşı Hakkında Bilgi

Nizip Savaşı‘nın tarihi, kimler arasında yapıldı, sebepleri, neden kaybedildi, sonuçları ile ilgili yazımız Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı konusunun bir alt başlığıdır. Nizip Savaşı Nizip Savaşı’nın Tarihi: 29 Haziran 1839 Nizip Savaşı’nın Tarafları: Osmanlı (Hafız Mehmet Paşa) X Mısır Valisi (İbrahim Paşa) Nizip Savaşı’nın Sebebi: Kütahya Antlaşması,’ndan ne Osmanlı Devleti, ne de Mehmet Ali Paşa memnun olmamıştı. 1834’te Lübnan’da Mehmet ...

Devamını Oku

Balta Limanı Antlaşması’nın Osmanlı Ekonomisine Etkisi

Mısır Sorunu karşısında Rusya ile Hünkar İskeleri Antlaşması imzalayan Osmanlı, İngiltere ile ilişkilerini iyi tutmak için Balta Limanı Ticaret Antlaşması‘nı imzaladı. Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın Osmanlı Ekonomisine Etkisi Yed-i vahid (tekel) usulünün kaldırılması, İngilizlerin ülkemizde istediği gibi ticaret yapmasına zemin oluşturdu. Osmanlı ülkesinde bir müslüman ticaret yaparken %12, bir İngiliz ticaret yaparken % 5 gümrük vergisi ödeyecekti. Bu durum Osmanlı ...

Devamını Oku

Balta Limanı Ticaret Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Balta Limanı Ticaret Antlaşması Balta Limanı Antlaşmasının Maddeleri ve önemini anlayabilmek için öncesinde, Hünkar İskelesi Antlaşması Özetini okumanız faydalı olacaktır. Balta Limanı Ticaret Antlaşmasının Tarihi: 16 Ağustos 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşmasının Tarafları: Osmanlı Devleti X İngiltere (Birleşik Krallık) Balta Limanı Ticaret Antlaşmasının Sebebi Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması’nın imzalanması İngiltere’yi rahatsız etmişti. İngiltere’nin de desteğini almak adına Balta Limanı ...

Devamını Oku

Hünkar İskelesi Antlaşması Özet

Hünkar İskelesi Antlaşması Hünkar İskelesi Antlaşması’nı anlayabilmek için önceki olayları anlamak gerekir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı karşısında çaresiz kalan Osmanlı Devleti, Rusya’dan yardım istemiş ardından da Osmanlı ile Kavalalı arasında Kütahya Antlaşması imzalanmıştı. Hünkar İskelesi Antlaşması’nın Tarihi ve Tarafları: Osmanlı X Rusya, 8 Temmuz 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması’nın Sebebi Padişah II. Mahmut’un Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya güvenmemesidir. Kütahya Antlaşmasından ...

Devamını Oku

Yakınçağda Avrupa Tarihi Özet Konu Anlatımı

AVRUPA TARİHİ (1600-1918) MUTLAKİYET (MONARŞİ) Devletin temel güç ve yetkilerinin (yasama-yürütme-yargı) bir tek kişinin elinde bulunmasına “mutlakiyet” denir. Mutlakiyette kral sınırsız ve mutlak haklara sahiptir. Avrupa’da 16.ve 17. yy.da mutlakiyetin egemen olduğu döneme absolitizm (mutlakiyetçilik) dönemi denir. Absolitizm döneminde Avrupa’da merkantilist ekonomi uygulanmıştır. (devletin zenginliğinin değerli madenlerle ölçüldüğü ekonomi) Daha çok değerli madenlere sahip olmak isteyen devletler güçlerini arttırınca krallar ...

Devamını Oku

Osmanlı Aldığı Borçları Nereye Harcadı?

EN UZUN YÜZYIL-min

Osmanlı Aldığı Borçları Nereye Harcadı? 1- Borçla borç ödendi. 2- Faiz ve aracılara ödenen rakamlar çok yüksekti. 3- Demiryolu yapımına kaynak aktarıldı. 4- Getirisi olmayan yatırımlar yapıldı. (Saray vb.) 5- Fabrika açılmaya çalışıldı. 6- Askeri ihtiyaçlara aktarıldı. Osmanlı Devleti’nin aldığı toplam borç miktarını ve borç alınan paraların nereye harcandığını yüzdelik dilimi ile birlikte aşağıdaki tablo da görebilirsiniz.

Devamını Oku

Osmanlı Dış Borç Tarihi

EN UZUN YÜZYIL-min

Osmanlı’nın Borçlanma Tarihi İlk dış borcu 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den alan Osmanlı Devleti zaman içinde borcu borç ile ödeme alışkanlığı kazandı. 1875 yılına gelindiğinde bütçenin %51’i borç ve faiz ödemelerine ayrılır hale gelmişti. Bütçe açığı 5 milyon liraya ulaşmıştı. Aynı yıl Sadrazam Mahmut Nedim Paşa Ramazan Kararnamesi‘ni yayınlayarak; ödenmesi gereken borç tutarının yarısının ödeneceğini ve geri kalanının %5 faizli ...

Devamını Oku