Tarih 2

Hünkar İskelesi Antlaşması Özet

Hünkar İskelesi Antlaşması Hünkar İskelesi Antlaşması’nı anlayabilmek için önceki olayları anlamak gerekir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı karşısında çaresiz kalan Osmanlı Devleti, Rusya’dan yardım istemiş ardından da Osmanlı ile Kavalalı arasında Kütahya Antlaşması imzalanmıştı. Hünkar İskelesi Antlaşması’nın Tarihi ve Tarafları: Osmanlı X Rusya, 8 Temmuz 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması’nın Sebebi Padişah II. Mahmut’un Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya güvenmemesidir. Kütahya Antlaşmasından ...

Devamını Oku

Yakınçağda Avrupa Tarihi Özet Konu Anlatımı

AVRUPA TARİHİ (1600-1918) MUTLAKİYET (MONARŞİ) Devletin temel güç ve yetkilerinin (yasama-yürütme-yargı) bir tek kişinin elinde bulunmasına “mutlakiyet” denir. Mutlakiyette kral sınırsız ve mutlak haklara sahiptir. Avrupa’da 16.ve 17. yy.da mutlakiyetin egemen olduğu döneme absolitizm (mutlakiyetçilik) dönemi denir. Absolitizm döneminde Avrupa’da merkantilist ekonomi uygulanmıştır. (devletin zenginliğinin değerli madenlerle ölçüldüğü ekonomi) Daha çok değerli madenlere sahip olmak isteyen devletler güçlerini arttırınca krallar ...

Devamını Oku

Osmanlı Aldığı Borçları Nereye Harcadı?

EN UZUN YÜZYIL-min

Osmanlı Aldığı Borçları Nereye Harcadı? 1- Borçla borç ödendi. 2- Faiz ve aracılara ödenen rakamlar çok yüksekti. 3- Demiryolu yapımına kaynak aktarıldı. 4- Getirisi olmayan yatırımlar yapıldı. (Saray vb.) 5- Fabrika açılmaya çalışıldı. 6- Askeri ihtiyaçlara aktarıldı. Osmanlı Devleti’nin aldığı toplam borç miktarını ve borç alınan paraların nereye harcandığını yüzdelik dilimi ile birlikte aşağıdaki tablo da görebilirsiniz.

Devamını Oku

Osmanlı Dış Borç Tarihi

EN UZUN YÜZYIL-min

Osmanlı’nın Borçlanma Tarihi İlk dış borcu 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den alan Osmanlı Devleti zaman içinde borcu borç ile ödeme alışkanlığı kazandı. 1875 yılına gelindiğinde bütçenin %51’i borç ve faiz ödemelerine ayrılır hale gelmişti. Bütçe açığı 5 milyon liraya ulaşmıştı. Aynı yıl Sadrazam Mahmut Nedim Paşa Ramazan Kararnamesi‘ni yayınlayarak; ödenmesi gereken borç tutarının yarısının ödeneceğini ve geri kalanının %5 faizli ...

Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nin İlk Dış Borçlanması (Soru-Cevap)

EN UZUN YÜZYIL-min

Osmanlı Devleti’nin İlk Dış Borçlanması Osmanlı Devleti İlk Dış Borcu Ne Zaman Aldı?: 1854 Osmanlı Devleti İlk Dış Borcu Hangi Padişah Zamanında Aldı?: Abdülmecid Osmanlı Devleti İlk Dış Borcu Hangi Savaş Sırasında Almıştır?: Kırım Savaşı Osmanlı Devleti İlk Dış Borcu Hangi Ülkeden Almıştır?: İngiltere Osmanlı Devleti Avrupa’dan Aldığı Borçları Ödeyemeyince Avrupalılar Hangi Kurumu Kurmuştur?: Duyun-u Umumiye İdaresi Osmanlı Devleti’nin dış ...

Devamını Oku

Duyun-u Umumiye İdaresi Hakkında Kısa Bilgi

EN UZUN YÜZYIL-min

Duyun-u Umumiye İdaresi Hakkında Kısa Bilgi Duyun-u Umumiye İdaresinin Kuruluş Tarihi: 20 Aralık 1881 Duyun-u Umumiye İdaresi Hangi Padişah Zamanında Kuruldu?: II. Abdülhamid Duyun-u Umumiye İdaresinde Yer Alan Ülkeler: Osmanlı, İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya Duyun-u Umumiye İdaresi Neden Kuruldu?: Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemeyecek durumda olması üzerine kuruldu. Duyun-u Umumiye İdaresi Kısaca : Muharrem Kararnamesi ile kurulan Duyun-u ...

Devamını Oku

Rüsum-u Sitte İdaresi Kısaca

EN UZUN YÜZYIL-min

Rüsum-u Sitte İdaresi Rüsum-u Sitte İdaresinin Kuruluş Tarihi: 10 Kasım 1879 tarihinde yapılan Anlaşma ile kuruldu. 13 Ocak 1880 tarihinde faaliyete geçti. Rüsum-u Sitte İdaresinin Adı Ne Anlama Gelir? Altı Vergi İdaresi Rüsum-u Sitte İdaresi Hangi Padişah Döneminde Kuruldu? II. Abdülhamid Rüsum-u Sitte Nedir? Kısaca:Borç batağına saplanan Osmanlı Devleti Ramazan Kararnamesi ile de çıkış yolu bulamayınca Galata Bankerleri ile masaya ...

Devamını Oku

Ramazan Kararnamesi Hakkında Bilgi

EN UZUN YÜZYIL-min

Ramazan Kararnamesi Ramazan Kararnamesinin Tarihi: 30 Ekim 1875 (6-7 ve 10 Ekim tebliğleri 30 Ekim de topluca onaylanmıştır.) Ramazan Kararnamesinin Adı: Hicri takvimde Ramazan ayına geldiğinden bu isimle anılır. Ramazan Kararnamesinin Yayınlanmasında Etkili Olan Sadrazam: Mahmut Nedim Paşa (Rus Nedim) Ramazan Kararnamesini Yayınlayan Padişah: Sultan Abdülaziz Ramazan Kararnamesi Nedir? Kısaca: 1854 senesinde çıkardığı tahviller ile ilk kez dış borç alan ...

Devamını Oku

Muharrem Kararnamesi Kısaca

EN UZUN YÜZYIL-min

Muharrem Kararnamesi Muharrem Kararnamesinin Tarihi: 28 Muharrem 1299 (20 Aralık 1881) Muharrem Kararnamesinin Adı: Hicri takvimde Muharrem ayına geldiğinden bu isimle anılır. Muharrem Kararnamesini Yayınlayan Padişah: II. Abdülhamid Muharrem Kararnamesinin Diğer Adı: Tevhid-i Düyun Kararnamesi Muharrem Kararnamesi Kısaca: Osmanlı Devleti iç ve dış borçlarını ödemeyez hale gelince, alacaklıların baskısı neticesinde padişah II. Abdülhamid tarafından yayınlanan mali kararlardır. Muharrem Kararnamesinin Önemi: ...

Devamını Oku

Kütahya Antlaşmasının Maddeleri

EN UZUN YÜZYIL-min

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanının Nedenleri, Başlaması ve Gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız. İngiltere ve Fransa Rusya’nın boğazlar yoluyla Akdeniz’e inmesinden endişe duy­dular. Bundan dolayı Mısır Valisi ile Padişah arasın­da aracı olmaya karar verdiler. İngiltere ve Fransa’nın aracılığı ile antlaşma yapılmıştır. Kütahya Antlaşmasının Maddeleri – Mehmet Ali Paşa’ya Mısır valiliğine ek olarak Girit ve Suriye valiliği verilecek – ...

Devamını Oku