Karamanoğulları Beyliğine Son Verilmesi

Karamanoğulları Beyliğine son verilmesi
Karamanoğulları Beyliği ve Bayrağı

125o yılında kurulan Karamanoğulları Beyliğine Osmanlı’yı en çok uğraştıran beyliktir. Karamanoğulları Beyliğine son verilmesi tam anlamıyla 1487 yılında II. Bayezid döneminde gerçekleşti.

İçindekiler

Karamanoğulları Beyliği

KurucusuNure Sufi Bey
Kuruluş Tarihi1250
BaşkentiEreğli, Ermenek, Larende (Karaman), Konya, Mut, İçel
Hakimiyet SahasıKonya, Niğde, Kayseri, Ankara, Nevşehir, İçel, Kırşehir ile Antalya, Isparta ve Afyon bölgesinde etkili olmuşlardır.
Yıkılış Tarihi1487

Nure Sufi Bey tarafından kurulan beyliğe ismini oğlu Kerimeddin Karaman Bey vermiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277’de Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir. Karamanoğulları 1335 yılına kadar zorunlu kalmadıkça İlhanlı egemenliğine girmeden bağımsız şekilde yaşadılar. Daha sonra ise Memlukların baskısı altına girdiler.

Karamanoğulları – Osmanlı İlişkileri

Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama hususunda rakip olan iki devlet sık sık savaş durumunda olmuştur. Karamanoğulları, Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya’ya hakim olmaları sebebiyle bu hakkın kendilerinde olduğunu iddia ettiler.

I. Murat döneminde; Karamanoğlu Alaüddin Bey, I. Murat’ın kızı Melek Hatun ile evlendi. Ama Alaüddin Bey’in Osmanlı topraklarına saldırması üzerine gerçekleşen savaşı Osmanlı kazandı. Osmanlı ile Karamanoğulları arasında yapılan bu ilk savaşın adı Frenkyazısı Savaşı‘dır.

Yıldırım Bayezid döneminde; Alaüddin Bey bir kere daha Osmanlı’ya saldırınca sefere çıkan I. Bayezid Akçay Savaşı’nı kazandı ve kayınbiraderini öldürdü. Böylece Karamanoğulları Beyliği’ne son verildi.

OKUMA TAVSİYESİ: Akçay Savaşı Kısaca Özet

Ankara Savaşı sonrası tekrar kurulan Karamanoğulları Beyliği ile Osmanlı arasında ki ilişkiler karşılıklı kız alıp verme ve savaşlar ile devam etmiştir.

Fatih Sultan Mehmet döneminde; oldukça küçülen Karaman beylerinden bazıları Otlukbeli Savaşı öncesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a sığınmış ve onu Osmanlı’ya karşı kışkırtmıştır.

II. Bayezid’in tahta geçmesi ile başlayan Cem Sultan meselesinde Karamanoğullarının Cem Sultan’ı desteklemesi sebebiyle Karamanoğulları toprakları II. Bayezid döneminde 1487 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Karamanoğulları Beyliğine son verilmesi Osmanlı Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda çok önemli bir adım atmıştır.

Karamanoğullarının Osmanlı Politikası

Rumeli’de düzenli olarak büyüyen ve bir cihan devletine dönüşen Osmanlı’ya karşı Karamanoğulları Osmanlı ile akrabalık kurma (her iki tarafta kız alıp vermiştir.) ve Osmanlı’nın düşmanları ile ittifak kurma, Osmanlı Rumeli’de mücadele halinde iken Anadolu’da toprak ele geçirme siyaseti izlemiştir. Karamanoğulları Osmanlı’ya karşı Venedikliler, Timur ve Uzun Hasan ile ittifaka gitmişlerdir.

Karamanoğulları Beyliğinin Özellikleri

  • Oğuzların Afşar boyundandırlar.
  • Türkçeyi resmi dil ilan etmişlerdir.
  • 2. Beylikler dönemi başladığında en güçlü beyliktir. Lakin etrafında Türk beylikleri olduğundan coğrafi olarak en dezavantalı beyliktir.
  • Türkiye Selçuklularının başkenti Konya’ya hakim olduklarından Selçukluların mirasçısı olduklarını iddia etmişlerdir.
  • Anadolu Türk siyasi birliği konusunda Osmanlı’yı en çok uğraştıran beyliktir.

MAKALE TAVSİYESİ: Karamanoğulları Beyliği


] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve kesin Osmanlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir