Tarih 2

Zigetvar Seferi; Kanuni’nin 13. Seferi ve Son Seferi

Zigetvar Seferi

Zigetvar Seferi, Kanuni Sultan Süleyman’ın 13. ve son seferidir. Kanuni Zigetvar alınmadan bir gün önce vefat etmiştir. Zigetvar Seferi Minyatürü Kaynak: Veziriazam Sırkatibi Feridun Ahmed Bey’in 1569 tarihli Nüzhet-i Esrarü’l Ahyar Der-Ahbar-ı Sefer-i Sigetvar adlı Zigetvarnamesi Zigetvar Seferinin Tarihi6 Ağustos 1566 – 8 Eylül 1566Kuşatmayı yapan sadrazam kimdir?Sokullu Mehmet PaşaKuşatmayı yapan padişah kimdir?Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Seferinin Sebepleri Osmanlı Devleti …

Devamını Oku

Macaristan Osmanlı Devleti’ne Ne Zaman Katıldı?

Macaristan Osmanlı Devleti'ne Ne Zaman Katıldı?

Macaristanın Osmanlı Devletine Katılma Aşamaları Macaristan’ın Osmanlı Devleti tarafından fethi 3 aşamada gerçekleşmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen bu 3 aşama neticesinde Macaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bu aşamalar; Osmanlı Devleti’nin Macaristan’ı Hakimiyet Altına Aldığı Savaş Osmanlı 2. Murat döneminden itibaren Macar topraklarına akınlar düzenlemeye başlamıştı. Fatih döneminde alınamayan Belgrad, Kanuni döneminde 1521’de Macarlardan alınınca ilişkiler daha da gerginleşti. Macar kralı …

Devamını Oku

1532 Almanya Seferi Sebepleri ve Sonuçları

1532 Almanya Seferi Sebepleri ve Sonuçları

Almanya Seferi 1532’de Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşmiş ve 1533 İstanbul Antlaşması’nın imzalanması ile sonuçlanmıştır. Bu yazımızda seferin sebepleri ve sonuçları üzerinde duracağız. Kanuni’nin 1532 Almanya Seferi İlk seferini Belgrad üzerine yapan Kanuni, Mohaç ve 1. Viyana Kuşatması ile Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ve bağlı devletlerine gerekli dersi vermişti. Buna rağmen Avusturya Kralı Ferdinand‘ın Macaristan’ı taciz edici hareketleri devam ediyordu. …

Devamını Oku

1. Viyana Kuşatması Nedenleri Maddeler Halinde

Viyana Krokisi 1. Viyana Kuşatması

Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen 1. Viyana Kuşatmasının Nedenleri nelerdir? ve 1. Viyana Kuşatması neden başarısız oldu? sorularını maddeler halinde cevaplamaya çalıştık. 1. Viyana Kuşatması Kuşatmanın Tarihi27 Eylül-16 Ekim 15291.Viyana kuşatması hangi padişah zamanında yapılmıştır?Kanuni Sultan Süleyman 1. Viyana Kuşatmasının Nedenleri Kanuni’nin 1526’da Belgrad’ı feth etmesi ile Osmanlı-Macar ilişkileri bozulmuş, sonrasında gerçekleşen Mohaç Meydan Savaşı‘nı kazanan Osmanlı Budin’i feth etmişti. …

Devamını Oku

Kanuni Dönemi Osmanlı-Avusturya İlişkileri

İstanbul (İbrahim Paşa) Antlaşması ve maddeleri

Önceleri dolaylı yollardan başlayan Osmanlı-Avusturya İlişkileri Kanuni döneminde Mohaç Meydan Savaşı sonrası Macaristan’ın ele geçirilmesi ile komşu olunması neticesinde savaşlara dönüştü. I. Viyana Kuşatması (1529) Avusturya Arşidükü Ferdinand, akrabalık ilişkilerini gerekçe göstererek Macaristan üzerinde hak iddia ediyordu. Ferdinan, Jan Zapola’nın Macar krallığını tanımayıp Macaristan’a girerek Budin’i işgal etti. Kanuni aşağıda ki sebeplerle 1529’da sefere çıktı. Orta Avrupa’da Osmanlı üstünlüğünü tam …

Devamını Oku

Mohaç Meydan Savaşı Sebepleri ve Sonuçları

Kanuni dönemi Osmanlı sınırları ve Mohaç Muharebesi

Dünya savaş tarihinin en kısa süren meydan muharebesi olan Mohaç Meydan Savaşı’nın sebepleri ve sonuçları bu yazımızın konusu. Mohaç Meydan Savaşı nerede yapıldı? Tarihi29 Ağustos 1526TaraflarOsmanlı Devleti X Macar KrallığıMohaç nerededir?Budapeşte’nin 190 km güneyindedir. Mohaç Meydan Savaşı’nın Sebepleri Belgrad’ın fethi sonrası Osmanlı-Macar ilişkileri daha da bozuldu. Bu arada Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken, Fransa Kralı I. Fransuva’yı esir almıştı. Fransuva’nın …

Devamını Oku

Belgrad’ın Fethi Hangi Padişah Döneminde Gerçekleşti?

Kanuni Tahta Geçtiğinde Osmanlı Sınırları Haritası

Belgrad’ın Fethi (Kanuni Tahta Geçtiğinde Osmanlı Sınırları) Balkanlar’ın kilidi Belgrad’ın Fethi 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından gerçekleştirilmiştir. Tarih29 Ağustos 1521BölgeBelgrad, Sırbistan (Macaristan toprağı)KomutanPiri Mehmet Paşa, Kanuni Sultan SüleymanSonuçBelgrad alındı. Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlı’ya açıldı. Belgrad’ı ilk kuşatan Osmanlı padişahı II. Murat idi. 1440 yılında yapılan bu kuşatmadan sonra 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatılmış, lakin fethedilememişti. 3. kuşatma ise …

Devamını Oku

Ridaniye Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Yavuz ultan Selim'in Mısır Seferi sonrsı Osmanlı sınırları haritası

Ridaniye Savaşı Sonrası Osmanlı Sınırları Haritası Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında 22 Ocak 1517 tarihinde gerçekleşen ve Osmanlı galibiyeti ile sonuçlanan Ridaniye Savaşı Nedenleri ve Sonuçlarını maddeler halinde yazmaya çalıştık. Tarihi22 Ocak 1517TaraflarıOsmanlı X MemlükRidaniye nerededir?Kahire’nin doğusundadır. Ridaniye Savaşı’nın Nedenleri Yavuz, Mercidabık Savaşı‘nı kazandıktan sonra Mısır’ı ele geçirip Türk-İslam dünyasının lideri olmak sebebiyle harekete geçti. Kansu Gavri’nin yerine Memluk tahtına …

Devamını Oku

Mercidabık Savaşı Sebepleri ve Sonuçları

Mercidabık Savaşı

Osmanlı Devleti ile Memluk Devleti arasında 24 Ağustos 1516 tarihinde gerçekleşen ve Osmanlı’nın kesin zaferi ile sonuçlanan Mercidabık Savaşı, Sebepleri ve Sonuçları bu yazımızın konusu. Savaşın Tarihi24 Ağustos 1516Savaşın Tarafları Osmanlı X Memluk DevletiMercidabık Savaşı nerede oldu?Halep’in 38 km kuzeyinde Antakya’dan Menbic’e giden yol üzerindedir. Mercidabık Savaşı’nın Sebepleri Fatih Sultan Mehmet döneminde gerginleşen Osmanlı-Memluk ilişkileri, 2. Bayezid döneminde savaşa dönüşmüştü. …

Devamını Oku

Yavuz’un Mısır Seferi Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Mısır seferinde Osmanlı ordusunun güzergahı

Yavuz Dönemi Siyasi Olayları Mısır Seferi, Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiş, Mısır’ın fethi ve Memlük Devleti’nin yıkılması ile sonuçlanmıştır. Yavuz Sultan Selim dönemi önemli siyasi olaylarını bütün halinde görmek istersen. Buyur. Yavuz Sultan Selim Dönemi Siyasi Olayları Maddeler Halinde Osmanlılarla Memlukler arasında ilk sorun Yıldırım Bayezid’in Malatya’yı alması ile başlamıştı. Fatih’in son zamanlarında başlayan gerginlik 2. Bayezid döneminde savaşa dönüşmüştü. …

Devamını Oku


] }