Zigetvar Seferi; Kanuni’nin 13. Seferi ve Son Seferi

Zigetvar Seferi, Kanuni Sultan Süleyman’ın 13. ve son seferidir. Kanuni Zigetvar alınmadan bir gün önce vefat etmiştir.

Zigetvar Seferi
Zigetvar Seferi Minyatürü Kaynak: Veziriazam Sırkatibi Feridun Ahmed Bey’in 1569 tarihli Nüzhet-i Esrarü’l Ahyar Der-Ahbar-ı Sefer-i Sigetvar adlı Zigetvarnamesi
Zigetvar Seferinin Tarihi6 Ağustos 1566 – 8 Eylül 1566
Kuşatmayı yapan sadrazam kimdir?Sokullu Mehmet Paşa
Kuşatmayı yapan padişah kimdir?Kanuni Sultan Süleyman

Zigetvar Seferinin Sebepleri

Osmanlı Devleti 1526-1541 tarihleri arasında Macaristan üzerinde ki hakimiyetini pekiştirmişti. 1551 yılında Sokullu Mehmet Paşa tarafından yapılan sefer neticesinde yapılan anlaşma ile Avusturya Erdel’in iç işlerine karışmayacağına söz vermişti.

Ferdinand’ın ölümünden sonra Kutsal Roma Germen İmparatoru olan Maksimilyen‘in (II. Maximilian) 1562’de yapılan anlaşmayı bozarak Erdel’e saldırması, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın da sefer yanlısı olması Kanuni’nin yeni bir sefere çıkmasına sebep oldu.

NOT: Seferin bir diğer sebebi de bundan önce yapılan Malta Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanmasıdır. Bu başarısızlık ve Kanuni’nin yaşlanması söylentilere sebep olmuştur. Hem Malta başarısızlığını unutturmak, hem de Kanuni ve Osmanlı’nın hala eski gücünde olduğunu Avrupa’ya hatırlatmak gerekiyordu.

Sefer, Sonuçları ve Önemi

5 Ağustos 1566’da kuşatılan şehir 8 Eylül 1566’da ele geçirildi.

Şehrin düşmesinden 1 gün önce 7 Eylül 1566’da Kanuni Sultan Süleyman vefat etti. Zigetvar Seferi Kanuni Sultan Süleyman’ın 13. ve son seferi olması bakımından önem arzetmektedir.

Sultan Süleyman’ın ölümü ordunun Zigetvar’dan ayrılışına kadar tam 48 gün saklandı. Cenaze namazı 28 Kasım 1566’da kılınarak Süleymaniye Camii’ne defnedilmiştir.

Kanuni’nin iç organları Zigetvar yakınlarına gömülmüş ve daha sonra oğlu 2. Selim tarafından bir türbe yaptırılmıştır. Sonra ki dönemlerde bölge Avusturyalıların eline gecince türbe yıkılmıştır.

Kanuni’nin Zigetvar’da bulunan türbesini bulmaya yönelik arkeolojik çalışmalar ile ilgi şu kaynağa bakabilirsin. Zigetvar Kanunî Sultan Süleyman Türbe-Palankası’nda Araştırma ve Arkeolojik Çalışmalar 2015-2017


] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı tartışmasız Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferidir. Çaka Bey ile başlayan Türk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir