Macaristan Osmanlı Devleti’ne Ne Zaman Katıldı?

Macaristan Osmanlı Devleti'ne Ne Zaman Katıldı?
Macaristanın Osmanlı Devletine Katılma Aşamaları

Macaristan’ın Osmanlı Devleti tarafından fethi 3 aşamada gerçekleşmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen bu 3 aşama neticesinde Macaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bu aşamalar;

Osmanlı Devleti’nin Macaristan’ı Hakimiyet Altına Aldığı Savaş

Osmanlı 2. Murat döneminden itibaren Macar topraklarına akınlar düzenlemeye başlamıştı. Fatih döneminde alınamayan Belgrad, Kanuni döneminde 1521’de Macarlardan alınınca ilişkiler daha da gerginleşti.

Macar kralı II. Lajos (Osmanlı tabiri ile Layoş) Ferdinand ve Şarlken’in kız kardeşi ile evli olduğundan bu akrabalık ilişkisine güveniyordu.

Kanuni, 23 Nisan 1526’da 3. seferi hümayunu olan Engürüs Seferi’ne çıktı. 29 Ağustos 1526’da II. Lajos ile yapılan Mohaç Savaşı‘nı Osmanlı kazandı. Böylece Osmanlı Macaristan’ı hakimiyeti altına aldı.

Lakin Osmanlı Macaristan’ı direk merkeze bağlı bir eyalete dönüştürerek kendi topraklarına katmak yerine başına Erdel Voyvodası János Zápolya’yı geçirerek bağlı devlet konumuna getirdi. Burada temel amaç Avusturya ile Osmanlı arasında tampon bir devlet oluşturmaktı.

1533 İstanbul Antlaşması’na Göre Macaristan

Avusturya Kralı Ferdinand’ın Budin ve Macaristan üzerinde ki emelleri devam edince Kanuni tekrar sefere çıktı.

1532 Almanya Seferi sonrası Avusturya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Macar topraklarının bir kısmı Osmanlı’da kalacak ve Jan Zapolya Macar Kralı olacaktı. Avusturya’da kalan Macar toprakları için ise Avusturya Osmanlı’ya her yıl vergi ödeyecekti.

1533 İstanbul Antlaşması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakabilirsin. 1533 İstanbul Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

Budin Beylerbeyliği’nin Kurulması

Macar Kralı Zapolya öldüğünde oğlu Sigismund 15 günlük idi. Fırsatı değerlendiren Ferdinand Macaristan’ı işgale girişince Kanuni 1541’de 4. defa Macaristan üzerine sefere çıktı.

Bu sefere Budin Seferi veya İstabur Seferi adı verilir.

Sefer sonucunda Budin tekrar feth edildi ve Macaristan 3 bölgeye ayrıldı.

  • Budin Eyaleti kuruldu: Böylece Güney Macaristan merkeze bağlı bir eyalet haline getirildi. İlk Budin Beylerbeyi Süleyman Paşa oldu.
  • Erdel Beyliği kuruldu: Böylece Orta Macaristan’da Osmanlı himayesi altında Sigusmund’un kral olduğu bir beylik kuruldu.
  • Kuzey Macaristan: Vergi vermek koşulu ile Avusturya’ya bırakıldı.

Macaristan ve Budin’in kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmesi 1541 yılında gerçekleşmiştir.

Bütün bu gelişmelerden sonra da Avusturya’nın Erdel’e saldırması üzerine yapılan Zigetvar Seferi, Kanuni’nin son seferi olmuştur.

Macaristan’da 1526’da başlayan Osmanlı hakimiyeti 150 yıl sürdü. 1683 yılında başlayan Kutsal İttifak Savaşları ile Osmanlı’nın elinden kopmaya başlayan Macaristan’ın bir kısmı Karlofça Antlaşması ile Avusturya’ya geçti.

1718’de yapılan Pasarofça Antlaşması ile Temeşvar’da elimizden çıkınca Macaristan tamamen Osmanlı’dan ayrılmış oldu.


Sıkça Sorulan Sorular

29 Ağustos 1526 tarihli Mohaç Meydan Savaşı sonucunda Macaristan Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1541 tarihli Budin Seferi neticesinde Budin Beylerbeyliği kurulmuştur.

1541 Budin Seferi neticesinde Orta Macaristan'da kurulmuştur. Erdel Beyliği'nin özelliği, iç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı olmasıdır.

1718 Pasarofça Antlaşması sonucunda Macaristan tamamen Osmanlı'nın elinden çıkmıştır.

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı tartışmasız Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferidir. Çaka Bey ile başlayan Türk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir