1532 Almanya Seferi Sebepleri ve Sonuçları

Almanya Seferi 1532’de Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşmiş ve 1533 İstanbul Antlaşması’nın imzalanması ile sonuçlanmıştır. Bu yazımızda seferin sebepleri ve sonuçları üzerinde duracağız.

1532 Almanya Seferi Sebepleri ve Sonuçları
Kanuni’nin 1532 Almanya Seferi

İlk seferini Belgrad üzerine yapan Kanuni, Mohaç ve 1. Viyana Kuşatması ile Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ve bağlı devletlerine gerekli dersi vermişti.

Buna rağmen Avusturya Kralı Ferdinand‘ın Macaristan’ı taciz edici hareketleri devam ediyordu.

Ferdinand’ın Macaristan üzerinde hak iddia etmesinin sebebi nedir?

Avusturya Kralı Ferdinand, Kutsal Roma Germen İmpratoru Şarlken ve Macar Kralı 2. Layoş’un eşi kardeştirdirler. Bu sebeple Ferdinand Macaristan üzerinde hak iddia etmektedir.

Kanuni’nin Almanya Seferinin Sebepleri

Kanuni’nin 1532 Alman seferine çıkmasının temel sebebi Ferdinand’ın Budin’i tekrar ele geçirmesi ve Kanuni’den kendisini Macar kralı olarak tanımasını istemesidir.

Kanuni’nin diğer amacı ise Orta Avrupa’ya egemen tek güç olma isteğidir.

I. Süleyman, 1532 haziranında 120.000 kişilik ordusu ile sefere çıktı. Kırım hanınında katılması ile ordunun mevcudu 150 bine ulaştı. Kanuni’nin Macaristan’ın tamamını ele geçirmesine ve yazdığı hakaret dolu mektuplara rağmen Şarlken ve Ferdinand ikilisi Kanuni’nin karşısına çıkamadı.

Avusturya içlerine giren Kanuni, Graz şehrini ele geçirdi. Tüm bunlara rağmen Avrupalılar Mohaç mağlubiyetinin bir benzerini yaşamaktan çekindikleri için Osmanlı’nın karşısına bir haçlı ordusu çıkaramadılar.

Anadolu’da çıkan isyanın genişlediği bilgisini edinen Sultan Süleyman Avrupalı devletlerin barış teklifini kabul ederek sefere son vererek İstanbul’a döndü.

Almanya Seferinin Sonuçları

Almanya seferinin sonucunda 22 Haziran 1533 tarihinde Avusturya ile Osmanlı arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.

İstanbul Antlaşması’nın en önemli özelliği Avusturya’nın Osmanlı üstünlüğünü kabul etmesidir. Elinde bulundurduğu Macar toprakları için Osmanlı’ya yıllık 30.000 altın vergi vermeyi kabul etti.


Sıkça Sorulan Sorular

Kanuni Sultan Süleyman'ın Almanya seferi sonucunda 1533 tarihinde İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.

Avusturya kralı Ferdinand'ın Macaristan üzerinde hak iddia etmesi, Budin'i ele geçirmesi ve Jan Zapolya'nın Macar krallığını tanımaması Kanuni'nin Almanya seferinin sebebidir.

Haziran 1532'de başlayan Almanya seferi Haziran 1533'te sona ermiştir.

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı tartışmasız Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferidir. Çaka Bey ile başlayan Türk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir