Tarih 2

Maltepe Savaşı Maddeler Halinde

Savaşın Tarihi:1329Savaşın Tarafları:Bizans imparatorluğu (III. Andreanikos) X OsmanlıMaltepe Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?Orhan GaziMaltepe Savaşı’nın diğer adı nedir?Palekanon Maltepe Savaşı Bilgi Kartı Maltepe Savaşının Sebepleri Orhan Bey’in İznik’i kuşatması.Bizans İmparatoru Andronikos’un Osmanlı’nın sınırlarını Karadeniz ve İstanbul Boğazı’na kadar genişletmesinden rahatsız olması.Andronikos’un İznik’ yardım ve Osmanlı tehlikesini savuşturma isteği. Maltepe Savaşının Sonuçları Savaşı kazanan Orhan Bey’e İznik yolu açıldı.Fetihler neticesinde Bizans’ın ...

Devamını Oku

Koyunhisar Savaşı Maddeler Halinde

Savaşın Tarihi: 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 Savaşın Tarafları:Osmanlı X Bizans (Bursa, Orhaneli ve Kestel Tekfurları)Koyunhisar savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır?Osman GaziKoyunhisar Savaşı’nın diğer adı nedir?Bafeon Koyunhisar Savaşı Bilgi Kartı Koyunhisar Savaşının Sebepleri Osman Gazi’nin İzmit’e yaklaşmadıBizans tekfurlarının Osmanlı’nın ilerleyişinden rahatsız olması ve Osmanlı tehlikesine son vermek istemesi Koyunhisar Savaşının Sonuçları İzmit yolu Osmanlılara açıldı.Kuzeyi dışında Bursa üç taraftan ...

Devamını Oku

Osmanlı Bizans İlişkileri Maddeler Halinde

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti ünitesi Osmanlı Bizans ilişkilerini konu anlatımımıza hoşgeldiniz. a- Balkanlardaki Durum Bizans devletinin otoritesi zayıflamış, halkın memnuniyetsizliği artmıştır. Balkanlarda siyasi birlik yoktur.Balkanlarda Bulgar, Sırp ve Macar ve Venedik krallıkları bulunuyordu.. b- Bizansın Durumu Otorite boşluğu bulunmakta idi.Taht Kavgaları vardı.Halk üzerinde Haçlı Seferlerinin etkisi büyüktü. Tekfûr baskısı fazlaca etkili idi. Not: Tekfur, Bizans İmparatorluğu’nda valilik derecesindeki hizmetlerde bulunan ...

Devamını Oku

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

Beyliği’nin kurucularının; menşei, hangi boya mensup oldukları, Anadolu’ya ilk ne zaman geldikleri, hangi yörelerde yaşadıkları ve hatta beyliğin tam olarak ne zaman ve nerede kurulduğu günümüzde tartışma konusudur. Nedeni Kuruluş Dönemi kaynaklarının yetersizliğidir.Kuruluşu II. Murad, gelişmesi II.Mehmed ve yükselişi II. Bayezid dönemleri olarak kabul edilen Osmanlı tarihçiliği, II. Bayezid Dönemi’nden itibaren yeni bir ivme kazanmıştır.Kuruluş Dönemi’nde yaşanan askerî ve siyasi ...

Devamını Oku

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur Haçlı Seferleri’nin Nedenleri Dinî unsurlar ön planda olmuştur.Kilise, siyasi emellerini gerçekleştirmek için dini kullanmıştır.Kutsal yerlerin alınma isteği (Kudüs)Avrupa’daki ekonomik sıkıntılara bağlı olarak doğunun zenginliklerine ulaşma isteği.İpek ve Baharat Yolu gibi ticaret yollarının bu dönemde Türk ve Müslümanların kontrolü altında olması.Bizans’ın Avrupa’dan Türklere karşı yardım istemesi.Asıl nedenler sosyal ...

Devamını Oku

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük Selçuklu Devleti olmuşturTahta kimin geçeceği konusu kesin bir hükme bağlanmadığı için şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanmıştır.Veliahtlık, Eski Türk geleneğinde olduğu gibi babadan oğula, oğul küçük ise kardeşe geçse de bu durum da taht kavgalarını önlemeye yetmemiştir.Türkiye Selçuklularında eski bir Türk geleneği olarak ülke topraklarının, hanedan ...

Devamını Oku

Anadolu’nun Türkleşmesi Maddeler Halinde

Boylar Birliğinden Devlete Türkler, Orta Asya’daki ilk dönemlerinden itibaren boylar birliği şeklinde teşkilatlanmıştır.Bu teşkilatlanmada, Türk toplumunun en küçük yapısını oguş denilen aile oluşturmuştur.Oguşların birleşmesiyle urug yani sülale, Urugların birleşmesiyle de boylar meydana gelmiştir.Boyların bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa bodun yani millet; Milletin oluşturduğu en büyük siyasi teşkilat olan devlete ise il veya el denilmiştir. Boy, eski Türk devletlerinin oluşumunda en ...

Devamını Oku

Anadolu’da Selçuklu Bizans Mücadelesi

Süleyman Şah, 1077 yılında Hristiyanlar için oldukça önemli olan İznik’i ele geçirmiş ve başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurmuştur.Süleyman Şah, 1086 yılında Antakya yolunda Suriye Selçuklu Meliki Tutuş ile mücadele sırasında ölmüştür.Süleyman Şah’ın İznik’te vekil olarak bıraktığı Ebu’l-Kasım, Türkiye Selçuklu Devleti’nin devamını sağlamıştır.1092 yılında Melikşah’ın ölümünden sonra Kılıç Arslan esaretten kurtularak İznik’e gelmiş ve devleti Ebu’l-Kasım’dan devralmıştır. I. Kılıç Arslan ...

Devamını Oku

Anadolu’nun İlk Fatihleri Özet

Anadolu’ya ilk Türk akınları IV. yüzyılda Avrupa Hunları tarafından düzenlenmiştir 395-398VIII. yüzyılda Abbasiler tarafından Türkistan ve Horasan’dan getirilen Türkler, Bizans’a karşı gaza ve cihat amacıyla Anadolu’nun sınır bölgelerine yerleştirilmiştir.Müslümanların Anadolu’ya gaza seferleri Emeviler zamanında başlamış, Abbasiler zamanında devam etmiştir.Anadolu’ya ilk Selçuklu akınları, Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce, 1015’ten itibaren Çağrı Bey liderliğinde keşif yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştirAnadolu’yu yurt edinme politikasının temeli, ...

Devamını Oku

Oğuz Göçleri ve Anadolu Kısaca Özet

Anadolu’nun Türkleşme Sürecini Hızlandıran Etkenler : VI. ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans imparatorlukları arasındaki mücadelelerin  Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuş olmasıBizans İmparatorluğunun, içerde de sık sık imparator değişikliklerine gitmesiBizans’ta, devlet düzeninin bozulması ve halkın devlete olan güveninin kalmamasıSelçukluların Bizans’ın imparator değişikliklerinde istedikleri yardımları yaparak bazı şehir ve bölgeleri ele geçirmesiBizansın, zaten zor durumda olan halktan daha fazla ...

Devamını Oku