9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı – Klasik

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sınavımızı boşluk doldurma ve klasik sorulardan oluşturduk. Sorulara başlamadan önce aşağıdaki oynatma listelerimize göz atmanızı tavsiye ederim.

9. Sınıf Tarih 3. Ünite Orta Çağ’da Dünya
9. Sınıf Tarih 4. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İçindekiler

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Cevaplar en sonda ki video da. Önce kendimizi deneyelim, sonra cevaplar …

 1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 2. …………………………………’dan başlayıp, Umman Deniz, Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz üzerinden Mısır’a oradan da Akdeniz üzerinden Avrupa’ya varan bir tüccar …………………………………… Yolu’nu kullanmıştır. (3p)
 3. …………………………….’dan başlayıp, Semerkant, Buhara, Tebriz, Trabzon, Karadeniz ve Akdeniz hattından Avrupa’ya giden bir tüccar ………………………………….. Yolu’nu kullanmıştır. (3p)
 4. Türk-İslam devletlerinde bu ticaret yollarından gelen malların toptan ticaretinin yapıldığı yerlere ………………………………….. denirdi. (2p)
 5. Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü kağan, hanedan üyeleri, hatun , ayguci ve boy beylerinin katıldığı yönetim organına ………………………….. denirdi. Üyelerine ise ………………………………. Denirdi. (2p)
 6. Ayguci: (4p) ……………………………………………………………………………………………………………………………..….
 7. Kut: (3p) ..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 8. Töre: (3p) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Kavimler Göçü ile ilgili öğretmenin sorduğu bir soruyu cevaplayan Aslan, öğretmenin “Barbar Kavimleri yazınız.” sorusuna aşağıdaki cevabı vermiştir.

“Ostrogot, Vizigot, Anav, Vandal, Afanesyevo, Alan, Tagar, Karasuk”

 1. Lütfen Aslan’ın yanlış yukarıda yazdıklarını işaretleyiniz. (3p)
 2. Aslan barbar kavimler ile hangi konuyu karıştırmıştır. (Yanlış yazdıklarının ortak özelliği nedir?) (4p)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı - Klasik
Yukarıda Türklerde sosyal yapı piramit şeklinde verişmiştir. Lütfen karşılarına anlamlarını yazınız. (5p)  
 • Aşağıda Türk adının anlamı ile ilgili görüşler verilmiştir. Lütfen doğru şekilde eşleştiriniz. (4p)
Çin KaynaklarındaOlgunluk çağı
Kaşgarlı Mahmut’a göreMiğfer
A. Wambery’e göreTüremek
Ziya Gökalp’e göreKanun ve nizam sahibi
 • Toprak,  Avrupa, soylu, şato, kapalı ekonomi, Orta Çağ kavramlarını kullanarak hangi tarihi kavram tanımlanabilir. Lütfen altı çizili kelimeleri kullanarak anlamlı biçimde tanımlayıp, ilgili kavramı yazınız. (6p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Orta Çağ’da Avrupa ve Türk ordularını askerliğe bakış açısı ve askeri teçhizat (savaş araçları) açısından karşılaştırınız. (6p)
Orta Çağ’da Avrupa OrdularıOrta Çağ’da Türk Ordusu
  
  
  
 • Orta Çağ’da hukuk dediğimizde akla 12 Levha Kanunları, Justinianus Kanunları, Cengiz Yasası gelir.
 • 12 Levha Kanunları nasıl ortaya çıkmıştır? (4p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • 12 Levha Kanunlarının önemi nedir? (2p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • 12 Levha Kanunları ile Justinianus Kanunları arasında ki en önemli fark nedir? (4p)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı - Klasik
 • Aşağıdaki haritada işaretlenen yerlerin ortak özelliği nedir? Açıklayınız. (Açıklama yaparken haritadaki numaraları mutlaka kullanınız.) (8p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Uygurlar;
 • Hangi kağan döneminde din değiştirmişlerdir? (2p) ……………………………………………………………………………………
 • Uygurların bu şekilde din değiştirmesinin sonuçlarını yazıp, olumlu ve olumsuz şeklinde ayırınız. (6p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 552 yılında 1. Kök Türk Devleti’ni kuran Bumin Kağan, batı kanadına ………………….. Yabgu’yu görevlenirdi. (2p)
 2. Bu sisteme ne ad verilir? (2p) …………………………………………………………………………………….
 3. Bu sistemin uygulanma sebebi nedir? (3p) …………………………………………………………………………………………………….
 4. Bu sistemin olumsuz tarafı nedir) (3p) …………………………………………………………………………………………………………..
 1. Ana yurttan yapılan Türk göçlerinin siyasi sebeplerini yazınız. (4p)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kavimler göçünün;
 2. Etnik sonucunu yazınız. (3p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Dünya tarihi açısından sonucunu yazınız. (3p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Aşağıdaki Türk hükümdarlarından bazılarının kullandığı unvan veya kendisi  için kullanılan tabirler verilmiştir. Lütfen karşılarına ilgili hükümdarların isimlerini yazınız. (3 x 2 : 6p)
 2. Tanhu (Şanyü): ……………………………………………..
 3. İlteriş: …………………………………………………………..
 4. Tanrının Kırbacı: …………………………………………..

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı (Uygulanmış Sınav)

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir