9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Karma
9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı sorularımız karmadır. Yani içeriğinde klasik, boşluk doldurma, doğru yanlış ve test soruları bulunmaktadır.

Sınav konuları ise 1. ünitenin başından 2. Ünitede İlk Çağın Tüccar Kavimleri’ne kadardır.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki konu anlatım videosuna bir çalış derim. Video 1. ünitenin başından 2. Ünite de İlk Çağın Tüccar Kavimleri’ne kadar FULL TEKRAR

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Full Tekrar (2. Ünitenin Yarısına Kadar) Kitap-EBA Uyumlu Konu Tekrarı

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

A) Aşağıda verilmiş olan klasik soruları cevaplayınız.

S1) Tarih nedir?

S2) Aşağıda verilen bilgilerin karşısına inceleme alanı olarak bilimleri de yazınız.

 1. Zaman bilimi.(————————)
 2. Yer bilimi. (—————————-)
 3. Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak inceleyen bilim dalı. (——————————–)
 4. Kazı bilimi. (——————————–)
 5. Kitabe bilimi (——————————-)
 6. “Karbon 14” metodu ile tarihe yardımcı olur. (—————————-)
 7. Irk bilimi. (——————————)
 8. Para bilimi. (——————————–)
 9. Eski yazı bilimi. (——————————-)
 10. Dil bilimi. (———————————)

TARİHE YARDIMCI BİLİM DALLARI İLE İLGİLİ DAHA FAZLA SORU MU LAZIM? Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Boşluk Doldurma Soruları

DAHA FAZLA BOŞLUK DOLDURMA SORUSU: Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

S3) Türklerin kullanmış oldukları takvimleri yazınız.

S4)  Aşağıda verilen tarihlerin yüzyıl hesaplamasını yapınız.

A) M.S. 1789= ………………………………………………………………………………..

B) M.S. 622 = ………………………………………………………………………………….

B) Aşağıda verilen bilgilere doğru ise D   yanlış ise Y olarak yazınız.

 1. Tarih öncesi devirler o devirden kalan araç ve gereçlere göre isimlendirilmiştir. (  …. )
 2. İnsanlığın ilk dönemlerindeki göçebe ve küçük gruplar halinde yaşam özel mülkiyeti güçlendirmiştir. ( … )
 3. Çatalhöyük İlk şehir yerleşkesine örnektir. ( … )
 4. Şanlı Urfa’da bulunan Göbekli Tepe insanlık tarihinin sil baştan yazılması gerektiğini ortaya koymuştur ( … )
 5. Pairüsü ilk icat eden topluluk Sümerler; tableti ilk  bulan medeniyet Mısırlılardır. ( … )
 6. Ege ve Yunan Medeniyeti, ilk kez ilkel bir posta teşkilatı kurmuşlardır, ülkeyi satraplık denilen eyaletlere bölmüşlerdir. ( … )
 7. Çin Medeniyeti, Hun akınlarından korunmak için Çin Seddi’ni inşa etmişlerdir. ( … )
 8. Sümer Kralı Urkagina, MÖ 2375’te tarihte bilinen ilk yazılı kanunları çıkarmıştır, ilk hukuk devleti olarak tarihe geçmiştir. ( … )
 9. Hitit Kanunları, Babil kanunlarından daha serttir. ( … )
 10. Mısır Medeniyeti’nde mumyacılığın gelişmesiyle tıp, kimya ve eczacılık bilimi de doğmuştur. ( …)

DAHA FAZKA DOĞRU YANLIŞ SORUSU: Tarih ve Zaman Ünitesi Doğru Yanlış Etkinliği

C) Aşağıda verilen Çoktan Seçmeli sorularını cevaplayınız.

1) Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin latin alfabesinin gelimine katkısı yoktur?

A) Mısır B) Roma C)Yunan

D) Fenike E) Pers

2) Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’ın tüccar kavimlerinden değildir?

 • A) Fenike
 • B) Asur
 • C) Soğd
 • D) Lidya
 • E) Urartu

İPUCU: İlk Çağın Tüccar Toplulukları

 3) Mimaride daha çok taş kullanan Fenikeliler evlerini tek katlı inşa etmişlerdi. Evlerinin salonu, hamamı ve su kuyusu bulunurdu.

Buna göre Fenikelilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

 • A) Yaşadıkları coğrafya mimariyi etkilemiştir.
 • B) Ölümden sonraki yaşama inanmışlardır.
 • C) Göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir.
 • D) Taşınabilir eserler yapmışlardır.
 • E) Tarihi çağlara geçmişlerdir.

4) Siyasi birlikten yoksun olan Yunanistan’da yılın belirli zamanlarında tanrılar adına olimpiyatlar düzenlenmiş ve bu olimpiyatlarda Yunanlılar bir araya gelerek kutlamalar düzenlemişlerdir.

Bu durumun aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurduğu savunulabilir?

 • A) Kültürel kaynaşmanın sağlanması
 • B) Farklı inançlara sahip olunması
 • C) Siyasi birliğin oluşması
 • D) Etnik çatışmaların sona ermesi
 • E) Demokratik yönetim anlayışının oluşması

5) Tarih araştırmalarında neden – sonuç ilişkisi kurularak bağlantılar güçlendirilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun değildir?

 • A) Paranın kullanılmasıyla ticaretin gelişmesi
 • B) Tekerleğin bulunmasıyla etkileşimin artması
 • C) Mumyacılık sonucu tıbbın gelişmesi
 • D) Analların yazılmasıyla tarafsız tarih yazıcılığının başlaması
 • E) Yazının bulunmasıyla ticaretin başlaması

BAŞKA SINAV SORULARI: Youtube kanalımızda başka sınav sorularıda var. 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı

6) İnsanlar, en eski uygarlıkları, Dicle, Fırat ve Nil vadileri dolaylarında kurmuşlardır.

Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 • A) Uygarlıkların aynı anda ortaya çıkması
 • B) Vadilerin birbiriyle bağlantısının olması
 • C) Vadi kenarlarının kutsal sayılması
 • D) Vadi kenarlarının birçok nedenle insanların yaşamını kolaylaştırıcı etkenlere sahip olması
 • E) İlk insanların bu bölgede yaratılmış olması.

 7) Hindistan’da, ulus birliğinin oluşmamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıflı toplum yapısı B) Hindistan’ın coğrafi konumu

C) Kast Sistemi D) Buda dini E) İstilalara açık olması

DAHA FAZLA TEST SORUSU: Tarih ve Zaman Test Soruları 1

8) Orta Devri’nde taştan yapılmış el baltaları kullanılmış, insanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamış ve devrin sonlarına doğru ateş kontrol altına alınmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Bilgi birikiminin arttığına
 • B) Yazılı hayata geçilmediğine
 • C) Tüketici bir toplum özelliğinin görüldüğüne
 • D) Göçebe hayatın sürdürüldüğüne
 • E) Toprak üzerinde özel mülkiyet anlayışının ortaya çıktığına

9) Mısır’da, kendine özgün bir uygarlığın oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı olmuştur?

 • A) Hiyeroglif yazının kullanılması
 • B) Nom adı verilen şehir devletlerinin olmasının
 • C) Bölgenin etkileşime kapalı olmasının
 • D) Firavunun hem kral hem tanrı olmasının
 • E) Bilimsel çalışmaların yoğun olmasının

10) Mezopotamya mimarisine ait eserlerin günümüze ulaşmasını engelleyici nitelikteki seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mezopotamya toplumları mimariye önem vermemişlerdir.
 • B) Binaların inşaat sahalarının seçiminde ve inşasında bilgi ve teknoloji eksikliği vardır.
 • C) Eserlerde kullanılan yaygın malzeme taşa oranla daha yumuşak olan kerpiç ve tuğladır.
 • D) Bölgede yaşayan toplumlar sanat eserlerine sahip çıkmamıştır.
 • E) Bölgede yaşayanların inançları kalıcı eser bırakmayı engellemiştir.
9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir