Tarih ve Zaman Test Soruları 1

Test AdıTarih ve Zaman Test Soruları 1
Test TürüÇoktan seçmeli
Soru Sayısı12
Tavsiye olunan süre18 dakika
Tarih ve Zaman Test Soruları 1

1.Tanım: İnsan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini, birbirleri ile ilişkilerini, yer ve zaman belirterek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak objektif bir şekilde inceleyen bilme tarih denir.

Durum: Hattuşaş’ta bulunan ve Hititlerde Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barış ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı Hattuşiili’nin mühürü de basılmıştır.

Tanım ve durum göz önüne alındığında tanımda belirtilen özelliklerden hangi durumda değinilmediği söylenebilir?

A) Neden-sonuç ilişkilerinde

B) Olayların gerçekleştiği yere

C) Toplumlar arsı ilişkilere

D) Olaylarla ilgili belgelere

E) Geçmişte gerçekleşmiş olaylara

Cevap:  A


2.Tarih öncesi devirlerde;

 1. Ateşin kontrol altına alınması
 2. Tarım hayatının başlaması
 3. Avcılık ve toplayıcılığın devam etmesi

Gelişmelerden hangilerinin, insanları yerleşik yaşama geçmeye zorladığı savunulabilir?

 1. A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3
 2. D) 1 ve 2 E) 2 ve 3

Cevap: B


3.Tarih öncesi devirleri ile ilgili olarak, aşağıdakilerin hangisinde 1. de verilenin 2.ye ortam hazırladığı savunulamaz?

A) Ateşin kullanılması – Seramik sanatının yapılması

B) Tarımsal faaliyetlerin başlaması – İnsanların yerleşik hayata geçmesi

C) Madenlerin kullanılması – Dayanıklı araç gereçlerin yapılması

D) Köylerin kurulması – Toplumsal hayatın başlaması

E) Demirin bulunması – Tarih çağlarının başlaması

Cevap: E

4.Coğrafi faktörler, tarih boyunca insanları sosyal, siyasal, dinsel, kültürel vb. alanlarda etkilemiş, dolayısıyla tarihi olayların gelişimine yön vermiştir.

Buna göre,

 1. Coğrafi çevre toplumların tarihsel gelişimini doğrudan etkilemektedir.
 2. Coğrafi şartları etkileşime açık olan toplumlar hayvancılıkla uğraşmıştır.
 3. İklimi elverişli bölgelerde tarih öncesi dönemler sırasıyla yaşanır.

yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 1. Yalnız 1 B) Yalnız 2         C) Yalnız 3
 2. D) 1 ve 2 E) 2 ve 3

Cevap: A

5.

 1. Nümizmatik    –     Para bilmi
 2. Sosyoloji           –     Toplum bilmi
 3. Arkeoloji          –      Irk bilmi
 4. Paleografya     –      Yazı bilmi
 5. Teoloji              –      Din bilmi

Yukarıda verilen tarihe yardımcı bilimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) 1  B) 2      C) 3     D) 4     E) 5

Cevap: C

6.Tarih öncesi dönemlerde görülen;

 1. Toprağın en alt katından üste doğru taşan, topraktan, bakırdan, tunçtan ve demirden araç ve gereçlerin kullanılması.
 2. İnsanların kullandıkları ilk madenin bakır olması.
 3. Yeni Taş Devri’nden sonra Demir Devri’nin başlaması.

gibi gelişmelerden hangilerinin araştırma yapılan bu medeniyetin özgün olduğuna kanıt olarak gösterilebir?

A) Yalnız 1 B)  Yalnız 2     C) Yalnız 3     D) 1 ve 2    E) 2 ve 3

Cevap: A

7.Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır.

Buna göre,

 1. Topluluklar arası ticaret yapılmıştır.
 2. İnsan gereksinimlerinin birbirine benzemektedir.
 3. Coğrafi faktörler insan yaşantısını etkilemiştir.

Yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 1. Yalnız 1 B) Yalnız 2   C) Yalnız 3
 1. D) 1 ve 2 E) 2 ve 3

Cevap: B

8.Alacahöyük’te bulunan ve M.Ö 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens ve yönetici mezarının içinde, M.Ö 3000 yıllarına ait, üzeri işlemeli kılıçlar bulunmuştur.

Buna göre, Alacahöyük’teki bu medeniyet ile ilgili;

 1. İnsanlar eski dönemlerden beri savunmaya ihtiyaç duymuşlardır.
 2. Ahiret inancı vardır.
 3. Maden işlemeciliğinde süsleme sanatından yararlanmışlardır.

yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 1. A)  Yalnız 1    B)  Yalnız 2    C)  Yalnız 3
 2. D) 1 ve 2          E)  2 ve 3

Cevap: E

9.Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları,

 1. İnsanların bilgi birikimini giderek arttırdığına
 2. İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarına
 3. Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğuna

Durumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2   C) Yalnız 3   D) 1 ve 2 E) 2 ve 3

Cevap: A

10.Tanım: Tarih geçmişte yaşayan toplulukların siyasi, dini, ekonomik faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkisi içinde belgelere dayalı şekilde açıklayan objektif bir bilimdir.

Durum: Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Savaşı’nın ardından komutanlarını Anadolu’nun Fethini hızlandırmak için görevlendirmiştir.

Buna göre, tanımda geçen ögelerden;

 1. Yer
 2. Zaman
 3. Belge

hangileri durumda yer almamıştır?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2   C) Yalnız 3   D) 1 ve 2 E) 2 ve 3

Cevap: C

11.

 1. Balık oltaları
 2. Köy kalıntıları
 3. Bakır paralar
 4. Buğday öğütme taşları
 5. Mağara duvarlarındaki resimler

Yukarıdakilerden hangileri tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında etkili değildir?

 1. A) 1 B) 2    C) 3   D) 4    E)5

Cevap: C

12.Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda para, insan kemikleri ve tarımsal aletlere rastlanmıştır.

Buna göre;

 1. Arkeoloji
 2. 2.Antropoloji
 3. 3.Nümizmatik

gibi bilim dallarından hangilerinden yararlanılır?

 1. A) Yalnız 1 B) Yalnız 2   C) Yalnız 3
 2. D) 1 ve 2 E) 2 ve 3

Cevap: E


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir