İnsanlığın İlk Dönemleri Test

Test Adı İnsanlığın İlk Dönemleri Test
Test Türü Çoktan seçmeli
Soru Sayısı 12
Tavsiye olunan süre 18 dakika

Soruları çözmeye başlamadan önce aşağıda ki konuya göz atmanız faydalı olabilir. Soruların doğru cevapları en alttadır.

OKUMA TAVSİYESİ: Anadolu Uygarlıkları Kısa Özet

İnsanlığın İlk Dönemleri Test

1.   1. Ticari faaliyetler sırasında Kayseri Kültepe‘ye çivi yazısını getirdiler.

       2.Hazırladıkları kanunlar ile Avrupa hukukunun temelini oluşturdular.

       3.Tanrılarına hesap vermek amacıyla Anallar (yıllıklar) yazdılar.

Yukarıdaki özellikleri verilen ilk çağ uygarlıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

              1             2           3                             

A)     Fenike     Hitit     Lidya   

B)     Asur        Urartu     Frig

C)     Asur        Roma     Hitit

D)     İyon        Hint     Mısır

E)     Roma       Asur     Lidya

2.  Aşağıdakilerden hangisi Anadolu‘ya egemen olan medeniyetlerden biri değildir?

A)Persler          B)Hititler          C)İskender İmp.          D)Sümer           E)Roma İmp.

3.   Hindistan zengin bir bölge olduğundan tarih sürecinde farklı toplumlar tarafından istila edilmiştir. Ariler de burayı istila etmiş ve halkı sosyal sınıflara ayırmıştır. (Kast sistemi)

Buna göre, Arilerin halkı bu şekilde sosyal sınıflara ayırmasında,

1.Arilerin Brahmaların etkisinde kalmaları

2.Arilerin Hindistan’daki halkın siyasi bir güç haline gelmesine engel olmak istemeleri

3.Arilerin askeri bir devlet kurmak istemeleri

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 2          E)1,2 ve 3

4.   Persler ülkelerini satraplık denen eyaletlere böldüler ve tarihte ilk defa düzenli posta örgütü kurdular. Aynı zamanda satraplıklarını denetlemek için “Şah gözü” ve “Şah kulağı” adı verilen istihbarat teşkilatını oluşturdular.

Buna göre, Perslerin bu sistemi uygulamada;

1.Merkezi otoriteyi güçlendirmek

2.Şehir devletleri şeklinde yaşamak

3.Uluslararası ticari faaliyetleri hızlandırmak

hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri söylenebilir?

A)Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)1 ve 3          D)1 ve 2          E)1,2ve 3

5.   Aşağıda ilk çağ uygarlıkları ile başkentleri eşleştirilmiştir.

Buna göre bu eşleştirmelerden hangisinin doğru yapıldığı söylenemez?

 İlk çağ uygarlıkları      Başkenti

A)     Akadlar                    Agade

B)     Elamlar                     Sus

C)     Asurlar                      Ninova

D)     Hititler                      Hattuşaş

E)     Frigler                        Sardes

6.   İlk çağ uygarlıklarının;

1.Ur, Uruk, Lagaş gibi şehir devletleri şeklinde yönetilmiştir.

2.Dünyada çivi yazısını kullanan ilk devlettir.

3.Tarihin ilk güneş yılı esaslı takvimini bulmuşlardır.

gibi faaliyetlerden hangilerinin Sümerlere ait olduğu söylenebilir?

A)Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 2          E)1,2ve 3

OKUMA TAVSİYESİ: Sümerler Hakkında Bilgi Madde Madde

7.  Mezopotamya uygarlıklarının ilk dönemlerine ait olan mezar kalıntılarında , gömülen kişiye ait olduğu sanılan eşyalara rastlanmıştır, ancak yine Mezopotamya’da daha sonraki dönemlere ait olan mezarda öle kişiye ait herhangi bir eşyaya ve mezar mimarisine rastlanmamıştır.

Buna göre, yukarıda verilen bilgilere dayanarak,

1.Mezopotamya‘da ilk kurulan uygarlıklar ahiret inancına sahiptir.

2.Mezopotamya uygarlıkları birbirlerinden etkilenmiştir.

3.İleriki yıllarda kurulan Mezopotamya medeniyetlerinde kültürel faaliyetler hızlanmıştır.

gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

 A)Yalnız 1           B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 2          E)1,2 ve 3

8.  İlk çağ uygarlıklarından;

-Asurluların kara ticaretinde gelişmesi

-Fenikelilerin deniz ticaretinde gelişmesi

-Yunanlıların kolonicilik faaliyeti yapması

gibi faaliyetlerine, bakılarak, bir bölgenin geçim kaynaklarının

 belirlenmesinde;

1.Siyasi teşkilatlanmanın

2.Coğrafi şatlarının

3.Çok tanrılı inancın

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A)Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 2          E)1,2 ve 3

9.   Anadolu’da araştırma yapan arkeologlar bir yerleşim bölgesinde Roma Uygarlığına ait eserler bulmuştur. Buna göre aşağıda bulunan eserlerden hangisinin Roma Uygarlığı hakkında daha çok bilgi verebileceği söylenebilir?

A)Demirden yapılmış silahlar

B)Seramik çanak ve çömlekler

C)Tapınaklar ve saraylar

D)Eski paralar

E)Latince yazılmış tabletler

10.  İlk çağ uygarlıklarının;

1. Alfabenin geliştirilmesi

2.Hellen Uygarlığının oluşması

3.Yazının icadı

gibi faaliyetlerinden hangilerinde farklı kültürler etkili olmuştur?

A)Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1ve 2          E)1,2 ve 3

11.  On İki Levha Kanunları olarak bilinen Roma hukukunun meydana gelmesinde;

1.Feodalitenin yaygınlaşması

2.Kavimler Göçü’nün başlaması

3.Roma’da sosyal sınıflar arasında çatışmaların olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A)Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 2          E)1,2 ve 3

12.   Mısır Medeniyetinde, ölümden sonra dirilmenin bedenen gerçekleşeceğine inanılırdı.

1.Mumyacılık

2.Anatomi

3.Eczacılık

buna göre, Mısır’da yukarıda verilen bilim dallarından hangisinin gelişmesi beklenebilir?

A)Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 2        E) 1,2 ve 3


] }

Tavsiye Konular

Büyük İskender İmparatorluğu

Büyük İskender ve Helenistik Dönem Medeniyeti

Büyük İskender ve Helenistik Dönem Medeniyeti özetimizde Büyük İskender’in Asya Seferi ve sonuçları ile Helenizmin tanımını bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir