İlk Çağ Medeniyetleri Doğru Yanlış Etkinliği

Test Adıİlk Çağ Medeniyetleri Doğru Yanlış Etkinliği
Test Türü Doğru Yanlış
Soru Sayısı 20
Tavsiye olunan süre 25 dakika
İlk Çağ Medeniyetleri Doğru Yanlış Etkinliği

Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu karşılarındaki karelere  (D) ve (Y) şeklinde yazınız. Soruların doğru cevapları en alttadır.

 1. Mezopotamya Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin arasındaki bölgedir.   (D)   (Y)
 2. Sümerler MÖ 3000’de yazıyı bularak Tarih öncesi çağları başlatmışlardır.  (D)   (Y)
 3. Ön Asya’da siyasi birliği kuran ilk medeniyet Perslerdir.   (D)   (Y)
 4. Kast sistemi Hindistan’da milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmiştir.   (D)   (Y)
 5. Kağıt mürekkep ve matbaa 751 Talas Savaşıyla Çin dışına yayılmıştır.   (D)   (Y)
 6. İbraniler Musevilik dinini milli bir din haline getirmişlerdir.   (D)   (Y)
 7. Hititler ”Anal” adını verdikleri yıllıklarla tarih yazıcılığını başlatmışlardır.   (D)   (Y)
 8. İyon medeniyeti tarihi ”kral yolu” nu oluşturmuştur.   (D)   (Y)
 9. Urartular Aşağı Mezopotamya’da yaşamışlardır.   (D)   (Y)
 10. Frigler’den kalan en önemli eserlerden birisi de Midas’ın mezarıdır.   (D)   (Y)
 11. Kral Yolu” Mezopotamya ile Anadolu medeniyetlerinin etkileşimini hızlandırmıştır.   (D)   (Y)
 12. Ege Havzası’nda ilk siyasi birliği kuran medeniyet Büyük İskender’dir.   (D)   (Y)
 13. Truva Savaşları Friglerle –Truvalılar arasında yapılmıştır.   (D)   (Y)
 14. Kilistenes Yunanistan’a ilk ilkel demokrasiyi getiren Arhon‘dur.   (D)   (Y)
 15. Alfabeyi Yunanlılar icad etmiştir.   (D)   (Y)
 16. Pers İmparatorluğu’nu Büyük İskender yıkmıştır.   (D)   (Y)
 17. İtalya’da kurulan ilk medeniyet İtalikler’dir.   (D)   (Y)
 18. Roma İmparatorluğu 375 Kavimler Göçü sonucunda tamamen yıkılmıştır.   (D)   (Y)
 19. Roma İmparatorluğu’ndan kalan önemli eserlerden biri de İskenderiye Feneri’dir.   (D)   (Y)
 20. Miladi takvime son şeklini Roma medeniyeti vermiştir.   (D)   (Y)

OKUMA TAVSİYESİ: Kast Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Büyük İskender İmparatorluğu

Büyük İskender ve Helenistik Dönem Medeniyeti

Büyük İskender ve Helenistik Dönem Medeniyeti özetimizde Büyük İskender’in Asya Seferi ve sonuçları ile Helenizmin tanımını bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir