İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

Test Adıİnsanlığın İlk Dönemleri Test 2
Test TürüÇoktan seçmeli
Soru Sayısı13
Tavsiye olunan süre20 dakika

Test Adı İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2
Test Türü Çoktan seçmeli
Soru Sayısı 13
Tavsiye olunan süre 20 dakika

Soruları çözmeye başlamadan önce aşağıda ki konuya göz atmanız faydalı olabilir. Soruların doğru cevapları en alttadır.

OKUMA TAVSİYESİ: İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

1.  Dünyanın farklı bölgelerinde kurulan ilk çağ medeniyetleri, tarih öncesi dönemleri sırasıyla değil, karışık olarak yaşamışlardır, ancak Mısır Medeniyeti diğer medeniyetlerden farklı olarak tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşamıştır. Buna göre, Mısır Medeniyeti’nin diğer medeniyetlerden farklı olarak tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşamasında;

1.Dini karakterinin diğerlerinden farklı olması

2.Mısır’ın coğrafi konumu nedeniyle çevre uygarlıklarla etkileşim sağlayamaması

3.Mısır halkının bilime ve bilim adamına önem vermesi  durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 3          E)1,2 ve 3

2.  Hititler Anadolu’da kurulan ilk çağ medeniyetlerinden biridir. Hitit krallarından Telepinuş çıkardığı bir yasayla, krala kendisinden  sonra gelecek olan kişiye seçme yetkisi tanımıştır. Buna göre, Kral Telepinuş’un bu yasayı çıkarmakla;

1.Ülkeye demokrasi sistemini getirmek

2.Taht kavgalarına engel olarak ülke bütünlüğünü korumak

3.Toplumsal sınıflaşmayı önlemek hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?

A)Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 3          E)1,2 ve 3

3.   İyon şehir devletlerinde siyasi yapı; önce krallık, sonra oligarşik ve en sonunda da demokratik yönetimler şeklinde sıralanmıştır. Buna göre, İyon siyasi yapısının  bu şekilde gelişmesinde ;

1.İyon şehir devletleri arasında serbest düşünce ortamının gelişmesi

2.İnsana verilen değerin gittikçe artması

3.İyon merkezi otoritesinin çok güçlü olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A)Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 2          E)1,2 ve 3

4.  İlkçağ’da Yunanistan’da heykelciliğin başlaması ve gelişmesinde,

1.Tanrılarını insan şeklinde tasvir etmeleri

2.Roma Medeniyetinden etkilenmeleri

3.Kolonicilik  faaliyetiyle uğraşmaları

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A)Yalnız 1          B)Yalnız 2           C)Yalnız 3          D)1 ve 3          E) 1,2 ve 3

5.  Roma İmparatorluğu MS.375 ‘te Hunların batıya göçüyle Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (395). Bu durum Roma‘nın siyasi, sosyal ve dini yapısında büyük değişikliklere neden oldu. Buna göre,

1.Feodalitenin oluşması

2.Ortadoks ve Katolik mezheplerinin oluşması

3.Roma imparatorluğunun parçalanması

yukarıdakilerden hangileri kavimler göçünün siyasi karakterli sonuçları arasındadır?

A)Yalnız 1           B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 3           E)2 ve 3          

6.  Çin Medeniyeti Sarı Irmak ve Gök Irmak arasında farklı milletlerin katılımıyla kurulmuştur. Önceleri birbiri  arkasına iktidara geçen sülaleler tarafından yönetilen Çin, MÖ. 2000’de merkezi bir imparatorluk haline gelmiştir.

Bu bilgilere dayanarak, Çin ile ilgili olarak;

1.Çin’de ticaret oldukça gelişmiştir.

2.Çin uygarlığı farklı toplumların katkılarıyla oluşmuştur.

3.Çin medeniyetinde merkezi otorite zamanla güçlenmiştir.

Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız 1            B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 3           E)1 ve 3

7.  1. İpek Yolu’nun başlangıç noktası Çin’in başkenti Pekin’dir.

     2.Barut, pusula, kağıt, matbaa ve mürekkep Çin’den Haçlı seferleri ile Avrupa’ya geçmiştir.

     3.Çin’de Budizm, Maniheizm ve Taoculuk gibi felsefi akımlar benimsenmiştir.

     4.Budizm, Maniheizm dinleri Çin mimarisinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

     5.Türkler Orta Asya hakimiyeti için Çin imparatorluğuyla uzun süren mücadelelere girişmişlerdir.

Çin Uygarlığıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)5          B)4           C)3            D)2          E)1

8.  Tarihin ilk yazılı kanunları olan “Urgakina Kanunları” aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

A)Mısırlılar          B)Sümeler          C)Asurlar          D)Lidyalılar          E)Hititler

9.  Pers İmparatorluğu’nun ;

    1.Dünyanın ilk ajan teşkilatının kurulması

   2.Ülkenin satraplık denen eyaletlere bölünmesi

   3.İlk düzenli posta teşkilatının kurulması

gibi uygulamalardan hangileri merkezi otoritenin güçlendirilmesine

yönelik yapılmıştır?

A)Yalnız 1          B)Yalnız 2          C)Yalnız 3          D)1 ve 2            E)1, 2 ve 3

10.  İran ‘da kurulan medeniyetlerin kuruluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Med     Pers     Sasani      Safevi   

B)Pers     Med    Sasani      Safevi

C)Pers     Sasani     Med     Safevi 

D)Safevi     Sasani     Pers     Med    

E)Sasani     Safevi     Med      Pers

11.  …………. Çanakkale bölgesinde yaşayan Truvalılarla savaştılar, Mora Yarımadası’nda yaşadılar(MÖ.2000). İtalya, Sicilya, Suriye ile ticari ilişkiler kurdular. Şato ve kuyu mezarları en önemli eserleridir. MÖ 1200’de Yunanistan’ı istila eden Avrupalı bir kavim tarafından yıkıldılar.

Buna göre yukarıda boş bırakılan bölgeye aşağıdaki uygarlıklardan hangisi yazılmalıdır?

A)Giritler           B)Hellenler          C)Yunanlar           D)İyonlar          E)Mikenler

12.   Sarı Irmak ve Gök Irmak çevresinde oluştu, bu medeniyetin oluşumunda Türk, Moğol, Tunguz ve Tibet kültürlerinin etkisi vardı, başlangıçta feodal bir yapıya sahip olan bu medeniyet MÖ. 2000’ de ilk defa kendi merkezi imparatorluğunu kurdu.

Yukarıdaki bahsi geçen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çin medeniyeti

B)Hint medeniyeti

C)İran medeniyeti

D)İskit medeniyeti

E)Mısır medeniyeti

13.  Sümer uygarlığının yazıyı icat etmesinin nedenlerinden biri de tapınaklara teslim edilen ürünlerin kayıt altına alınması zorunluluğudur.

Bu bilgiye göre, yazını bulunmasında aşağıdakilerden hangisinin etkilidir?

A)Ekonominin düzenli olarak yürütülmek istenmesi

B)Din işlerinin devamının sağlanmak istenmesi

C)Diğer uluslarla ilişkilerin gelişiminin sağlanmak istenmesi

D)Tarımda gelişmiş bir sistemin kullanılma isteği

E)Sümer geleneklerinin yaşatılmasının istenmesi

1.(Cevap: D)
2.(Cevap: B)
3.(Cevap: D)
4.(Cevap: A)
5.(Cevap: D)

BİR TEST DAHA ??? İnsanlığın İlk Dönemleri Test


] }

Tavsiye Konular

Büyük İskender İmparatorluğu

Büyük İskender ve Helenistik Dönem Medeniyeti

Büyük İskender ve Helenistik Dönem Medeniyeti özetimizde Büyük İskender’in Asya Seferi ve sonuçları ile Helenizmin tanımını bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir