Kavimler Göçünün Siyasi, Ekonomik, Dini ve Sosyal Sonuçları

Kavimler Göçünün Siyasi, Ekonomik, Dini ve Sosyal Sonuçları
Kavimler Göçünün Sonuçları

İçindekiler

Kavimler Göçünün Siyasi Sonuçları

Kavimer Göçü, Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesine ve Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasına sebep oldu.

Roma İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından Kralların denetimini kaybetmeleriyle imparatorluk bünyesinde görev yapan kişiler,merkezi otoritenin bozulması, siyasi boşluğun ortaya çıkmasından yararlanarak bulundukları toprakların etrafını güçlü surlarla çevirmiş ve kendi devletlerini kurmuşlardır. (Kontluk – Düklük – Baronluk) Böylece feodalite (Derebeylik) sistemi ortaya çıkmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Feodalite Rejiminin Özellikleri Kısaca

UYARI: Kralların denetimlerini kaybetmeleriyle Avrupa’da merkezi otorite zayıflamış, siyasi birlik bozulmuş yerel göçler ön plana çıkmıştır. Böylece Avrupa’nın siyasi haritası ve yapısı değişmiştir.

Kavimler Göçünün Ekonomik Sonuçları

Büyük toprak sahipleri olan Feodal ağalar ticaretin gelişmesini çıkarlarına ters olarak gördükleri için güçlerini korumak amacıyla ticari faaliyetleri engellemişlerdir. Bu dönemde ticaret gerilmiş tarım ön plana çıkmıştır.

Kavimler Göçünün Dini Sonuçları

Bu dönemde kargaşa ortamının etkisiyle Hristiyanlık hızla yayılmış, Hristiyanlığın yayılmasıyla Kilise gücünü arttırmış buna bağlı olarak deney ve gözlemi reddeden dogmatik (skolastik) düşünce ön plana çıkmıştır.

Kavimler Göçünün Sosyal Sonuçları

Barbar kavimlerle yerli halkın kaynaşmasıyla Avrupa’nın bugünkü etnik yapısı oluşmuştur.

Örneğin;

Vizigotlar = İspanyolları

Angıl – Saksonlar – Keltler = İngilizleri

Ostorogotlar = İtalyanları

Franklar = Fransızları                                        

Süevler = Portekizleri                                                  

Germenler (Almanlar-Burgont) = Almanları

meydana getirmişleridir.

Bütün bu değişimlerin etkisiyle Kavimler göçü sonrasında İlk Çağ sona ermiş Orta Çağ başlamıştır.

UYARI

Kavimler Göçü sonucunda;

Avarlar = Orhun Selenga Nehri civarında

Sasaniler = İran’da

Akhunlar = Afganistan’da ve Batı Türkistan’da

Tapgaçlar = Kuzey Çin’de

devletlerini kurmuşlardır.


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir