Türklerde Töre Hakkında Bilgi

“İl gider, töre kalır”

En sonda konu anlatım videosu var. Bak istersen.

Töre Nedir?

İlk Türk devletlerinde devlet bünyesinde siyasal ve sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kurallarına töre denir.

Töreler; gelenek, görenek, kurultay kararları ve hakanın emirlerinden meydana gelir.

UYARI: Türklerde törelerin gelenek ve göreneklere dayanması devletin teokrasiyle yönetilmediğinin göstergesidir.

UYARI: Türklerde en büyük gücün kanun gücü sayılması hukuk devleti anlayışının olduğunun göstergesidir. Bu durum Hakanın yetkilerinin sınırsız olmadığını ve adalete önem verildiğini gösterir.

Türklerde Töre Hakkında Bilgi
Türk Töresinin Özellikleri

Hakan da dâhil herkes töreye uymak zorundadır.

Töreler zamanın şartlarına göre değişim göstermesine rağmen adalet, iyilik (konilik), faydalık (uzluk), eşitlik (tüzlük), insanlık değiştirilemez hükümlerdir.

Törelerde devlete isyan, askerden kaçma, adam öldürme, hırsızlık, tecavüz gibi suçlar en ağır şekilde cezalandırılmıştır.

UYARI: Türklerde suçlunun mutlaka cezalandırılması kan davalarının ortaya çıkmasını önlemiştir. Suçlunun mutlaka cezalandırılmasıyla merkezi otorite güçlü tutulmuş, toplumsal barış ve huzur ortamı oluşturulmuştur.

Töreleri uygulayan kişilere yargan kağanın başkanlık ettiği mahkemeye de yargu denilmiştir. Ayrıca Türklerin yaşam tarzlarından dolayı hapis cezaları uzun süreli verilmiştir.

Töreler Uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Türk Töresinin Özellikleri Maddeler Halinde

11. ve 12. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 3. Ünite Full Tekrar 1 İlk Türk Devletlerinde Hukuk

] }

Tavsiye Konular

Kut Anlayışı Nedir? Kut İnancının Türk Siyasi Hayatına Etkileri Nelerdir?

Kut Anlayışı Nedir? Kut İnancının Türk Siyasi Hayatına Etkileri Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Gücün Meşruiyet Kaynağı konusu dahilinde olan Kut Anlayışı Nedir? Kut İnancının Türk Siyasi Hayatına Etkileri Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir