Türklerde Töre Hakkında Bilgi

“İl gider, töre kalır”

İlk Türk devletlerinde devlet bünyesinde siyasal ve sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kurallarına töre denir.

Töreler; gelenek, görenek, kurultay kararları ve hakanın emirlerinden meydana gelir.

UYARI: Türklerde törelerin gelenek ve göreneklere dayanması devletin teokrasiyle yönetilmediğinin göstergesidir.

UYARI: Türklerde en büyük gücün kanun gücü sayılması hukuk devleti anlayışının olduğunun göstergesidir. Bu durum Hakanın yetkilerinin sınırsız olmadığını ve adalete önem verildiğini gösterir.

Hakan da dâhil herkes töreye uymak zorundadır.

Töreler zamanın şartlarına göre değişim göstermesine rağmen adalet, iyilik (konilik), faydalık (uzluk), eşitlik (tüzlük), insanlık değiştirilemez hükümlerdir.

Törelerde devlete isyan, askerden kaçma, adam öldürme, hırsızlık, tecavüz gibi suçlar en ağır şekilde cezalandırılmıştır.

UYARI: Türklerde suçlunun mutlaka cezalandırılması kan davalarının ortaya çıkmasını önlemiştir. Suçlunun mutlaka cezalandırılmasıyla merkezi otorite güçlü tutulmuş, toplumsal barış ve huzur ortamı oluşturulmuştur.

Töreleri uygulayan kişilere yargan kağanın başkanlık ettiği mahkemeye de yargu denilmiştir. Ayrıca Türklerin yaşam tarzlarından dolayı hapis cezaları uzun süreli verilmiştir.

Töreler Uygurlar tarafından yazılı hale getirilmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Türk Töresinin Özellikleri Maddeler Halinde


Tavsiye Konular

Hicret ve Sonuçları

Hicret ve Sonuçları başlıklı yazımızda ilk hicret, Akabe Biatları ve hicretin sonuçlarını maddeler halinde özetlemeye çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir