İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Boşluk Doldurma Soruları

Test Adıİlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Boşluk Doldurma Soruları
Test TürüBoşluk doldurma
Soru Sayısı20
Tavsiye olunan süre25 dakika
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Boşluk Doldurma Soruları

Aşağıdaki cümleleri uygun olan sözcüklerle tamamlayınız. Cevaplar en alttadır. Kaç soruyu doğru cevapladığınızı/sorularla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.

 1. Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti ………………………. Devleti’dir.
 2. Dünya tarihinde orduda, …………………… sistemini ilk kez uygulayan Mete Han’dır.
 3. Türk adını siyasal anlamda ilk defa ………………….. kullanmışlardır.
 4. Türklere ait ilk milli …………………… Göktürkler kullanmışlardır.
 5. Türkler arasında yerleşik hayata geçen ilk devlet …………………..’dır.
 6. Uygurlar, ………………..Türkleşmesinde etkili olmuşlardır.
 7. Türk tarihinde İstanbul’u ilk kuşatan devlet ………………’dır.
 8. İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar, …………….., ………………..ve………………gibi unvanlar kullanmıştır.
 9. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, devlet işleri…………………..denilen mecliste görüşülmüştür.
 10. Uygurların, Manihaizm ve Budizm inançlarını benimsemesi, …………………….. özelliklerini kaybetmelerine neden olmuştur.
 11. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın eşine ………………… adı verilmiştir.
 12. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan hukuk kurallarına ………………. denirdi.
 13. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verilmesi anlayışına ………………… adı verilmiştir.
 14. Kırgızların milli destanı ……………… Destanı’dır.
 15. Eski Türklerin ölüler için yaptıkları törenlere ……………….. adı verilmiştir.
 16. Eski Türk devletlerinde yazışma işlerini yürüten görevliye ……………… adı verilmiştir.
 17. Kağanların, halkın ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olması …………..Devlet anlayışının göstergesidir.
 18. Hükümdarlık sembolü sayılan çadıra, …………….. adı verilir.
 19. Ölen kişinin değerli eşyaları ……………….. denilen mezarlara konulmuştur.
 20. Uygurlarda duvarlara …………………… adı verilen resimler yapılmıştır.

] }

Tavsiye Konular

Kut Anlayışı Nedir? Kut İnancının Türk Siyasi Hayatına Etkileri Nelerdir?

Kut Anlayışı Nedir? Kut İnancının Türk Siyasi Hayatına Etkileri Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Gücün Meşruiyet Kaynağı konusu dahilinde olan Kut Anlayışı Nedir? Kut İnancının Türk Siyasi Hayatına Etkileri Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir