İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Durumu

  • Arap Yarımadası, Asya’nın güneybatısında büyük bir bölümü çöllerle kaplı oları bölgedir.
  • İslamiyet’ten önce bu bölgede Main, Seba, Himyeri, Gassani, Nebat, Tedmür… vs. devletler kurulduysa da bunlardan hiçbiri Arabistan’da siyasal birliği tam olarak sağlayamadı.

İçindekiler

İslamiyetten önce Arap Yarımadasında siyasi birlik olmamasının sebepleri nelerdir?

1) Arapların kabileler halinde yaşaması
2) Kabileler arasında ki rekabet (soy üstünlüğü) ve kan davaları
3) Arabistan’ın coğrafi yapısı

Haram aylar hangileridir?

Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep

  • Kabileler haram aylarda savaşmazlardı, bu kutsal aylarda “Su-ku Ukaz” denilen panayırlarda alışveriş yapar, putları ziyaret ederlerdi. Bu şenliklerde Arap halkı kaynaşır her ne kadar siyasi birlik kuramasalar da kültürel birlik kurarlardı.
  • Arabistan’da sosyal hayat çok dengesizdi. Kabile savaşları, çok kadınla evlilik kölecilik bunun en iyi göstergesidir.
  • Arap halkının temel geçim kaynağı kervan ticaretiydi. Bundan başka tarım (sadece Yemen’de) ve hayvancılık da yaparlardı.
  • Çölde yaşayan Araplara Bedevi denirdi. Bedeviler hayvancılıkla uğraşırdı.
  • Burada en yaygın din putperestlikti, putperestliğin merkezi ise Mekke’ydi. Buradaki Kâbe’de 360 tane put vardı, Arabistan’da bunun dışında Hanifilik, Hıristiyanlık, Musevilik ve Mecusilik dinlerine de inanılırdı.
İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Durumu
Arap Yarımadası
Kaynak: http://www.tarihportali.org/dosya/image/arap_yarimadasi.gif

] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir