İlk Türk Devletlerin Kağan ve Kağanın Görevleri

İlk Türk Devletlerin Kağan ve Kağanın Görevleri konusu 9. sınıf tarih dersi İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesi dahilinde bulunan Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu içeriğindedir. Konumuza bir kaç hatırlatma sorusu ile başlayalım.

Gerekli süre: 10 dakika.

Cevaplara bakmadan kendinizi test etmeniz tavsiye olunur.

 1. Eski Türk topluluklarında devlete ne ad verilirdi?

  İl

 2. İlk türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları ünvanlar nelerdir?

  Han, Hakan, Kağan, Yabgu, İdikut, İlteber, İlteriş, Erkin, Tanhu, Şanyü

 3. İlk Türk devletlerinde hükümdarlık alametleri nelerdir?

  Otağ (Çadır), Taht (Örgin), Sancak (Tuğ), Sorguç (Kotuz), Davul (Nevbet)

Kağanın Görevleri

 1. Savaşa ve barışa karar vermek, iç ve dış politikayı belirlemek.
 2. Orduyu sevk ve idare etmek.
 3. Yüksek mahkemeye başkanlık etmek
 4. Halk arasında ayrım yapmadan halkı adaletli bir şekilde yönetmek
 5. Halkın huzur ve refahını sağlamak
 6. Halkın güvenliğini sağlamak ve halk için fetihler yapmak
 7. Halk bünyesinde çıplakları giydirmek, açları doyurmak
 8. Töreyi uygulamak
 9. Toy düzenlemek

UYARI! Hakanın yaptığı tüm faaliyetler halkın menfaat ve çıkarları doğrultusunda yapıldığı için bu durum Türklerde sosyal devlet anlayışının olduğunu gösterir.


Tavsiye Konular

Hicret ve Sonuçları

Hicret ve Sonuçları başlıklı yazımızda ilk hicret, Akabe Biatları ve hicretin sonuçlarını maddeler halinde özetlemeye çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir