Feodalite Rejiminin Özellikleri Kısaca

Feodalite Rejiminin Özellikleri

– Feodalite rejiminin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır. Derebeylik yönetimi, IX. Yüzyılda Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılmış ve bütün Orta Çağ boyunca devam etmiştir.

– Toprakların mülkiyeti soylulara aittir. Orta Çağ’da kapalı bir ekonomik politika izlendiği için halk sermaye birikimine sahip olamamıştır.

Feodalitenin Zayıflamasının Nedenleri için tıklayınız.


Tavsiye Konular

3. Murat Dönemi Siyasi Olayları

3. Murat Dönemi III.Murat 1574’te II.Selim’in ölümü üzerine cülus etti. 1579’a kadar Sokullu Mehmet Paşa ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir