Feodalite Nedir? Kısaca 9. Sınıf

Feodalite (Derebeylik) konusu 9. sınıf tarih dersi 3. ünitesi olan Orta Çağ’da Dünya ünitesi dahilinde yer almaktadır. Feodalite Nedir? sorusu da 9. sınıf öğrencilerimiz tarafından sık sık sorulmaktadır.

TYT, AYT ve KPSS sınavları için önem arz eden, 9. 10. ve 11. sınıf tarih derslerinde karşımıza çıkan bu kavramla ilgili en sonda bir videom var. Bak istersen.

Feodalite Nedir?

TANIM 1: Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan bir senyörler (derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir.

TANIM 2: Orta Çağ Avrupası’nda soyluların egemen olduğu toprağa dayalı bir yönetim şeklidir.

Kavimler Göçü‘nün etkisiyle Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra yerine kurulan krallıklar arasındaki anlaşmazlıklar Orta Çağ Avrupası’nda feodalite (derebeylik) adı verilen yeni bir yönetim sisteminin doğmasına neden olmuştur. Özellikle 9. yüzyıldan itibaren Avrupa’da merkezi otorite zayıflamış, ortaya çıkan güvensizlik kent yaşamını geriletmiş ve soylular ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu sisteme göre, ülke büyük kontluklara, kontluklar da küçük yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Feodalite Rejiminin Özellikleri için tıklayınız.

Feodalitenin Zayıflamasının Nedenleri için tıklayınız.

Feodalite Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

] }

Tavsiye Konular

Miryokefalon-Savaşı'nın sebepleri, sonuçları ve önemi

Konar Göçerlerde Ordu

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Askeri Organizasyonlar konusu dahilinde bulunan Konar-göçerlerde Ordu özet konu …

4 Yorumlar

  1. Bu kısaysa bende keçiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir