Yerleşiklerde Ordu (9. Sınıf Tarih)

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Askeri Organizasyonlar başlığı dahilinde ki Yerleşiklerde Ordu özet konu anlatımımızı maddeler halinde yazmaya çalıştık. Öncesinde konu bütünlüğü açısından aşağıda ki konuyu okumanız faydalı olacaktır.

TAVSİYE LİNK: Konar Göçerlerde Ordu

Konunun sonunda Yerleşiklerde Ordu konusunu anlattığım bir videom var. Bak istersen.

  • Orta Çağda yerleşik toplumların orduları genellikle ücretli askerlerden oluşuyordu.
  • Ticaret ile uğraşan ve yerleşik hayat süren Hazarlar, konar göçer Türklerin aksine ücretli asker kullanmışlardır.
  • Bizans ve Abbasilerde ücretli asker kullanmışlardır.
  • Orta Çağda Avrupa’da kurulan devletler merkezi otoriteleri zayıf olduğu için askerliği vatandaşlık görevi haline getiremediler.
  • Çok masraflı olduğu için Roma İmparatorluğu’nun lejyonlarına benzer ordu da kuramadılar.
  • Yukarıda ki 2 sebep dolayısıyla kendilerine bağlı feodal beylerin askerlerinden faydalanmak zorunda kaldılar.
  • Senyörlerin orduları az miktarda şövalye ve çiftçilikle uğraşan köylü ve serflerden oluşuyordu. Zira iyi bir şövalye büyük masraflar gerektiriyordu.
  • Zamanla krallar senyörlerden asker yerine para alarak, topladıkları paralar ile iyi yetişmiş askerlerden oluşan ordular kurdular.

Paralı askerlerin olumsuz yönleri nelerdir?

a) Savaşın kaybedileceğinin anlaşıldığında kaçma eğilimi göstermeleri.
b) Kendilerine duyulan ihtiyacı sürekli hale getirmek için sonuç alıcı hamleler yapmaktan kaçınmaları

Falanks Dizilişi
Falanks Dizilişi
  • İsviçre piyadeleri Orta Çağ’ın en dikkat çeken paralı askerleri idi. Falanks (kare) biçiminde dizilen 5,5 metrelik kargılarla ve hafif zırhlarla donanmış bu piyadeler süvarilere karşı çok etkili olmuşlardır.
  • Orta Çağ’ın sonlarına doğru ortaya çıkan merkezi hükümetler (özellikle İngiltere ve Fransa) düzenli ve güçlü ordular kurdu. Daha sonra zorunlu askerliğe geçildi.
Yerleşiklerde Ordu (9. Sınıf Tarih)

] }

Tavsiye Konular

Ticaret Mekanları Maddeler Halinde Özet

Ticaret Mekanları Maddeler Halinde Özet

Kervansaray, ribat, liman, han, kapan, bedesten ve arasta gibi Ticaret Mekanlarını anlatacağımız yazmıza hoşgeldiniz. Konu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir