Yüzyıl Savaşlarının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa arasında 1337-1453 yılları arasında gerçekleşen ve Fransa’nın zaferi ile sonuçlanan savaşlar dizisidir.

Tarihi1337-1453
Taraflarİngiltere X Fransa
Nedeniİngiltere’nin Fransa’da hak iddia etmesi
SonuçKesin Fransa zaferi

İçindekiler

Nedeni, Başlaması ve Gelişimi

Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa devletleri arasında yapılmıştır. Savaşın nedeni; İngiltere’nin, Fransız topraklarına hakim olmak istemesidir. Aralıklarla iki devlet arasında 116 yıl devam eden savaşlar sırasında Kreys Meydan Muharebesi’nde tarihte ilk defa İngilizler tarafından top kullanılmıştır

Yüzyıl Savaşlarının başlangıcında İngiltere üstünlük sağlamıştır. İngilizlerin birçok Fransız toprağını işgal ederek Orleans’ı kuşattıkları sırada Fransa’da gaipten sesler duyduğunu ve krala yardım etmekle görevlendirildiğini söyleyen Jan Dark ortaya çıktı. Jan Dark Fransızların cesaretini ve savaşı kazanacaklarına olan inançlarını arttırmış ve savaşların gidişatını değiştirmiştir. İngilizlere esir düşen Jan Dark’ın yakılarak öldürülmesi Fransa halkında ulusal heyecana yol açmış ve Yüzyıl Savaşları Fransa’nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.

ÇOK SORULUYOR: Yüzyıl Savaşları olay mıdır olgu mudur? sorusu çok sık sorulmaktadır. Hemen cevaplayalım. Olaydır. Peki neden? Yaşanan bir gelişmenin başlangıç ve bitiş tarihi belli ise olaydır. Bu soru da olayların kısa süre de olup bitmesi kafa karıştırmaktadır. Yüzyıl Savaşları da süre bakımından istisnadır. Unutmayalım, istisnalar kaideyi bozmaz. Ayrıca olaylar somuttur. Eeee bu savaşta somut. Hala ikna olmadıysa şu yazıma bak istersen. Tarihi Olay ve Tarihi Olgu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yüzyıl Savaşlarının Nedenleri, Sonuçları ve Önemi
Yüzyıl Savaşlarının başından sonuna harita değişimi Kaynak

Yüzyıl Savaşlarının Sonuçları ve Önemi

  • Fransa’da zayıflayan derebeyleriyle mücadele edilerek kuvvetli bir krallık kurulmuştur. Bu gelişmeler sonucunda derebeylik sistemi kaldırılarak Fransa’da siyasal birlik sağlanmıştır.
  • Ulusal duyguların gelişmesine yol açmıştır.
  • İngiltere’de Çifte Gül Savaşları adıyla bilinen ve otuz yıl süren iç savaşlar yaşanmıştır (1453 – 1481).
  • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişi kolaylaşmıştır.
  • Avrupa’da bir devletin sömürge duruma getirilemeyeceği anlaşılmıştır.
  • Top ilk kez 1346 Kresty Savaşı’nda İngilizler tarafından kullanılmıştır.

Osmanlı’ya Etkisi

Yüzyıl Savaşları Osmanlı Devleti’ni olumlu yönde etkilemiştir. Avrupa’nın iki büyük devleti İngiltere ve Fransa’nın 1337-1453 tarihleri arasında birbiriyle savaşması Osmanlı’nın Balkanlarda ki ilerleyişini kolaylaştırmıştır. Ayrıca bu savaşlar Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin nedenleri arasındadır.

BİR BAK İSTERSEN: Osmanlı Beyliğinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri Madde Madde

Savaşın gerçekleştiği tarihler arasında Osmanlı Devleti’ni derinden etkileyen ve sarsan 1402 Ankara Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaşta Timur’a yenilen Osmanlı Devleti Fetret Devri’ne girmiş ve yıkılma tehlikesi geçirmiştir. İşte bu Fetret Devri’nin Yüzyıl Savaşları’na denk gelmesi Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda toprak kaybetmesini engellemiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Fetret Devrinde Osmanlının Balkanlarda Toprak Kaybı Yaşamamasının Nedenleri


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir