Osmanlı Beyliğinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri Madde Madde

Osmanlı Beyliği kuruluşundan çok kısa bir zaman sonra bir cihan devletine dönüşmüştür. Peki bu durumun sebepleri nelerdir?

Bu soru hem 7. sınıf sosyal bilgiler hem de 10. sınıf tarih dersinde karşınıza çıkabilir. Gelin beraber cevaplayalım.

Osmanlı Beyliğinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri Madde Madde

1- Osmanlı Beyliğinin kurulduğu coğrafi konumun avantajı

Osmanlı Beyliği diğer beyliklerle kıyaslandığında kurulduğu bölgenin coğrafi konumunun avantajları neler olabilir?

– Osmanlı beyliğinin bir uç beyliği olması, dolayısıyla zayıf Bizansla sınır komşusu olması

– Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu bölgenin ulaşım ve ticaret yolları üzerinde bulunması

– Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu bölgenin tarım ve hayvancılığa elverişli olması

– Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu bölgenin Moğol baskısından uzakta bulunması

2- Anadolu’ da siyasal birliğin olmaması

3- Balkanlarda güçlü bir devletin bulunmaması

4- Ahilerin, şeyhlerin ve erenlerin desteği

5- Osmanlı Devleti’nin diğer Anadolu beyliklerine karşı izlediği politika

6- Gayrimüslimlere karşı yapılan gazalar

7- Türkmen beylerinin Osmanlılara katılması

8- Merkezi devlet sisteminin uygulanışı

9- İskan Politikasının mükemmel uygulanışı ( Türkmen göçebelerini Trakya ve Balkanlara sistemli yerleştirerek kalıcı oldular)

10- Yönetim anlayışı ve padişahların çok yetenekli olması

  • Sancağa çıkma
  • Profesyonel ordu teşkilatı

11- Avrupa’da Yüzyıl Savaşlarının devam etmesi

12- Osmanlı’nın sergilediği adil tutumun cazibesi (İstimalet Politikası)

Bizans’ın içinde bulunduğu hangi durumlar Osmanlı Devleti’nin gelişmesini nasıl kolaylaştırmıştır?

Tekfur adı verilen yöneticiler halka aşırı baskı uyguluyorlardı. Rum, Ermeni ve Yahudiler Bizans yönetiminden hoşnut değildi.

Ahilerin Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki katkıları neler olabilir?

Ahiler; beyliği teşkilatlandırma, sosyal hayatı düzenleme ve beylere danışmanlık yapma gibi önemli görevleri üstlendiler.


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir