İskan Politikasının Amaçları Maddeler Halinde

Balkanlarda başlayan fetihler sonrası Osmanlı’nın Rumeli’de uyguladığı iki politikadan biri İstimalet Politikası diğeri İskan Politikasıdır.

Osmanlı’nın Balkanlara Türk yerleştirme politikasına iskan politikası denir. Bu yazımızda İskan Politikasının Amaçlarını anlatmaya çalışacağız.

OKUMA TAVSİYESİ: İskan Politikasının Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

İskan Politikasının Amaçları Maddeler Halinde
İskan Politikasının Amaçları Bilgi Kartı

İskan Politikasının Amaçları

  • Fethedilen bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak.
  • Fethedilen bölge de kalıcı olmak.
  • Bir sonraki fetih hareketi için zemin hazırlayıp, fetihlerin devamlılığını sağlamak.
  • Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak.
  • Fethedilen yerlere, Anadolu’da birbirleriyle sorun yaşayan iki aileden birini iskan ederek Anadolu’da huzuru sağlamak.
  • Doğudan düzenli olarak gelen Oğuzlara yurt bulmak, Anadolu’da huzur ve güvenliği daimi kılmak. (Bknz. Babai İsyanı)
  • Anadolu’dan göçebe Türkmenleri iskan ederek, göçebelerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak.
  • Fethedilen topraklardaki arazilerin tarıma açarak ekonomiye kazandırmak, üretim ve vergi gelirinin artırılmasını sağlamak.
  • Rumeli’ye göç ettirilen Türkmelerin geri dönüşünü engellemek.

OKUMA TAVSİYESİ: Rumeli’de Uygulanan Politikalar ve Fetihlere Destek Veren Güçler


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir