İskan Politikası Soru – Cevap

İskan Politikası Soru - Cevap

İçindekiler

İskan nedir? Kısaca?

Osmanlı’nın Balkanlarda uyguladığı Türk yerleştirme politikasıdır.

İskan politikası nedir?

Osmanlı Devleti’nin özellikle Balkanlarda fethedilen bölgenin Türkleştirilmesi amacıyla o bölgeye Türk yerleştirme politikasına verilen addır.

İskan politikası ilk defa hangi padişah döneminde uygulanmıştır?

Orhan Gazi döneminde ilk defa uygulanmıştır.

İskan politikasının amacı nedir?

– Fethedilen bölgenin Türkleşmesini sağlamak.
– Fethedilen bölge de kalıcı olmak, fetihlerin devamlılığını sağlamak
– Göçebelerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak.
– Üretim ve vergi gelirinin artırılmasını sağlamak.
– Rumeli’ye göç ettirilen Türkmelerin geri dönüşünü engellemek.

İskan politikasının faydaları / sonuçları nelerdir?

– Türk-İslam kültürü Balkanlara yayıldı.
– Fetihler kalıcı hale geldi. Savunulması kolaylaşmıştır.
– Yeni fetihlere zemin hazırlandı.
– Konar-göçerlerin yerleşik hayata geçmesi sağlandı.
– Tarımsal üretim artışı sağlanınca vergi geliri arttı.
– Kan davalı / husumetli ailelerin birbirinde uzaklaşması Anadolu’ya huzur getimiştir.

İskan yapılırken kimler tercih edilirdi?

– Göçebeler
– Biribiri ile husumetli ailelerden biri.
– İskan bölgesine yakın yerlerden alım yapılırdı.

İskan eden ailelerle ilgili hangi kurallar geçerlidir?

İskan edilen aileler iskan bölgelerinden ayrılamazlardı.

İskan uygulanan ailelere ne gibi yardımlar yapılırdı?

Arazi, tohumluk, ziraat aletleri ücretsiz verilir, belli bir süre vergi alınmazdı.

OKUMA TAVSİYESİ: İskan Politikasının Amaçları Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir