Rumeli’de Uygulanan Politikalar ve Fetihlere Destek Veren Güçler

Rumeli'de Uygulanan Politikalar ve Fetihlere Destek Veren Güçler Osmanlı Devleti'nin balkanlarda hakimiyet kurmasında etkili olan faktörler
Rumeli’de Uygulanan Politikalar ve Fetihlere Destek Veren Güçler

Orhan Bey döneminde başlayan Osmanlı’nın Rumeli fetihlerini tam anlamıyla anlayabilmek için Rumeli’de uygulanan politikaları ve Rumeli fetihlerine destek veren güçleri iyi anlamak gerekir.

İçindekiler

Rumeli’de Uygulanan Politikalar

Rumeli fetihlerinde uygulana temel politikalar; iskan ve istimalet politikalarıdır.

İskan Politikası

Fethedilen yerlere özellikle göçebe Türklerin yerleştirilmesi olarak uygulanan politikadır.

 • Temel amacı fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi İslamlaştırılması ve böylece kalıcı fetih sağlanmasıdır.

İskan politikasının diğer amaçları ise şunlardır;

 • Göçebelerin Anadolu’da çıkardıkları sorunların önüne geçmek.
 • Tarımsal üretimi arttırmak.
 • Vergi düzenini sağlamak ve gelirleri arttırmak.
 • Fetihleri hızlandırmak.
 • Ülke güvenliğini güçlendirmek.
 • Yeni fetihler sırasında ordunun ardını güçlü ve güvenli tutmak.

MAKALE TAVSİYESİ: Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Uyguladığı İskan Siyaseti (XV. XVI. Yüzyıllar)

İstimalet Politikası

 • Fethedilen yerlerin halklarına hoşgörülü, adil davranma olarak uygulanan politikadır.
 • Osmanlı’ya güven ve bağlı arttırmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: İstimalet Politikası Nedir? Amaçları ve Faydaları Nelerdir?

Rumeli’de Fetihlere Destek Veren Güçler

Osmanlı’nın Rumeli fetihleri sadece asker ile olmamıştır. Ahiyan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum teşkilatlarınında payı büyüktür.

Ahiyan-ı Rum ve Ahilik Teşkilatı

 • Ahi Evran önderliğinde Anadolu’da kurulan esnaf teşkilatıdır.
 • Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve devletleşme sürecinde ahi teşkilatı şehirlerin kalkınmasını sağlamış gaza ve cihat faaliyetlerinde önemli roller oynamıştır.

Bacıyan-ı Rum

 • Dünyanın ilk kadın örgütüdür.
 • Kadınların bir araya geldiği ortamlarda dini, ahlaki, sosyal alanlarda çalışmalar yapmışlardır.
 • Gerektiğinde silahlanarak gaza ve cihat faaliyetlerine katılıp Osmanlı’ya destek vermişlerdir.

Gaziyan-ı Rum

 • Türk kültüründe var olan Alpler, İslamiyet’e geçişle birlikte Gazi olarak anılmaya başlamışlardır.
 • Osmanlı’nın kuruluş devrinde gaza ve cihat politikası ve uygulanmasında çok ciddi katkı sağlamışlardır.

OKUMA TAVSİYESİ: Gaziyan-ı Rum Nedir? Kısaca


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir