Orhan Bey Dönemi Gelişmeleri Maddeler Halinde

Orhan Bey Dönemi önemli gelişmeler
Orhan Bey Dönemi Bilgi Kartı

Osmanlı Devleti’nin 2. padişahı Orhan Bey Dönemi siyasi olayları ve teşkilatlanma alanında ki gelişmeleri maddeler halinde yazmaya çalıştık.

Orhan Bey Dönemi Siyasi Gelişmeler

 • Babası Osman Bey hastalanınca Osmanlıların başına geçen Orhan bey İlk olarak Bursa’yı kuşatmış ve 1326 da bu şehri ele geçirerek başkent yapmıştır.
 • İlk kalıcı Başkent Bursa’dır.
 • 1329 da Bizans’ın yaptığı saldırıya karşı Palekanon (Maltepe) Savaşı‘nı kazanan Orhan Bey, 1331’de İznik, 1337’de İzmit’i fethetmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Maltepe Savaşı Maddeler Halinde

 • Böylece Bizans’ın Anadolu ile kara bağlantısı kesilmiş oldu.
 • 1345’de iç karışıklar yaşayan Karesioğullarını hakimiyeti altına almıştır.

Karesioğulları’nın hakimiyet altına alınması ile Hacı İlbey, Evrenos Bey, Ece Halil, Gazi Fazıl gibi devlet adamları Osmanlı hizmetine girmiştir. Balıkesir, Manyas, Kapıdağ Yarımadası ele geçirilmiştir. Osmanlı Devleti ilk kez donanma sahibi olmuştur. Böylece Rumeli’ye geçiş kolaylaşmıştır. Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından ilk adım atılmış oldu.

 • Orhan Bey Bizans içerisinde yaşanan taht kavgalarından faydalanmayı başarmıştır. Kantakuzen’in tahta çıkmasını sağlayan Orhan Bey bu yardımın karşılığında Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni askeri üs olmak üzere hediye almıştır.
 • Böylece Rumeli’de ilk kez toprak elde edilmiş oldu.
 • Orhan bey dönemi beylik düzeninden devlet düzenine geçişin yaşandığı dönem olarak kabul edilir. Bunun nedeni teşkilatlanma çalışmalarının yapılması ve bağımsızlığın kesin olarak sağlanmış olmasıdır.

MAKALE TAVSİYESİ: Osmanlı Sultanı Orhan, (1324-1362) Avrupa’da Yerleşmede

Orhan Bey Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları

 • Gümüş para bastırılmıştır.
 • Divan örgütü kurulmuştur.
 • Vezir ataması yapılmıştır (Ağabeyi Alaeddin Bey)
 • Sancak teşkilatı kuruldu.
 • İznik’te medrese açılmıştır. (Süleyman Paşa Medresesi)
 • Yaya ve müsellem adları ile ilk kez düzenli ordu kurulmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: Yaya ve Müsellem Nedir Kısaca

 • İlk kez kadı ve müderris ataması yapıldı.
 • Bu dönemde Bursa ilk kalıcı başkent olarak kullanılmıştır.
 • Tımar sistemi uygulanmaya başlanmıştır.
 • Orhan bey Osmanlı tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: Orhan Gazi Dönemi İlkler

Kendimizi Test Edelim

Bakalım konuyu ne kadar öğrendik. Sayfayı yenilediğinizde soruların altında cevapları gözükecektir. Yorum yoluyla sizde soru sorabilirsiniz.

Orhan Gazi döneminde kurulan ilk düzenli ordunun adı nedir?

Orhan Gazi döneminde Bizans ile gerçekleşen İznik ve İzmit yolunu açan savaşın adı nedir?

Orhan Gazi döneminde Osmanlı’ya katılan ilk beylik hangisidir?

Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı’ya katılmasının önemi nedir?

Osmanlı’nın Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası neresidir?

Orhan Gazi dönemi Osmanlı başkenti neresidir?


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir