Yaya ve Müsellem Nedir Kısaca

Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu hangi padişah döneminde kurulmuştur?
Osmanlı’nın ilk düzenli ordusu (Yaya ve müsellemler)

Yaya ve Müsellemler Hakkında Bilgi

  • Osmanlı Devleti’nin başlangıçta devamlı ve düzenli bir Osmanlı ordusu yoktu. Eli silah tutan herkes asker sayılır ve gerektiğinde savaşa katılırdı.
  • Ancak bu kuvvetlerin yetersiz kalması üzerine Vezir Alâeddin Paşa ve Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda Bursa’nın fethinden sonra Orhan Bey Dönemi’nde ilk düzenli Osmanlı ordusu olan yaya ve müsellemler kuruldu.
  • Türklerden meydana getirilen bu ordunun atsız askerlerine “yayalar”, atlı askerlerine ise “müsellemler” adı verildi.
  • Yaya ve müsellemler “akbörk” giyerlerdi.
  • Yayalarda on kişiye onbaşı, yüz kişiye yüzbaşı tayin edilirdi. Müsellemlerde ise 30 kişi bir ocak sayılırdı.
  • Sadece savaş zamanı ücret alır, barış döneminde ise kendi işleri ile meşgul olurlardı.
  • Yayalar ve müsellemler 15. yüzyılın ortalarına doğru Kapıkulu Ocaklarının öne çıkmasıyla savaştan çekilerek diğer destek kuvvetleriyle birlikte geri hizmetlerinde kullanılmaya başlandı.

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Devleti’nin Düzenli Orduya Geçmesinin Sebepleri Nelerdir?


] }

Tavsiye Konular

Has zeamet tımar nedir?

Has Zeamet Tımar Nedir?

Dirlik çeşitleri; Has Zeamet Tımar İkta sistemi Selçuklular tarafından uygulanmış Osmanlı Devleti’nde mükemmelleştirilerek tımar sistemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir