Anadolu’ya Yapılan İlk Türk Akınları Kısaca

Anadolu’ya Yapılan İlk Türk Akınları

Anadolu’ya ilk Türk akınları, IV. yüzyılda Avrupa Hunları tarafından başlatılmıştır. Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya giren Hunlar. Burada kalmayarak merkezlerine dönmüşlerdir(398). Hunlardan sonra VI. yüzyılda Sabirler ve IX. yüzyılda Abbasi ordularında görev yapan Türkler Anadolu’ya akınlar düzenlemişlerdir.

Anadolu’ya Yapılan İlk Türk Akınlarının Özellikleri: Anadolu’ya yapılan bu ilk Türk akınları yerleşme amacı taşımıyordu.

Çağrı Bey komutasındaki Oğuz Türklerinin 1015 yılında başlattıkları Anadolu akınlarının temel amacı; Anadolu’yu yakından tanımak ve gelecekte yapılacak olan kesin yerleşmenin ne şekilde olacağını kararlaştırmaktı. Anadolu’nun fethi için yapılan Türk akınları Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması ve Tuğrul Bey’in Anadolu’ya yerleşilmesine karar vermesinden sonra hız kazanmış ve planlı hale gelmiştir. Tuğrul Bey döneminde,  göçebe Türkmenlerin Müslümanların yaşadığı bölgelere göç etmeleri, çevreye zarar vermeleri ve kontrol altında tutulamamaları, Abbasi halifesinin bu durumdan şikayetçi olması, Türkmenlerin Bizans üzerine sevk edilmesinde yol açmıştır. Bu durum Türklerin Anadolu’yu fethetmesinde sosyal ve siyasal şartların etkili olduğunu göstermektedir.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir