Fetret Devrinde Osmanlının Balkanlarda Toprak Kaybı Yaşamamasının Nedenleri

1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid’in dört oğlu arasında 1413 yılına kadar süren taht kavgaları dönemine “Fetret Devri” denir.

Bu dönemde yönetimde boşluk oluşmuş, Anadolu Beyliklerinin büyük çoğunluğu tekrar kurulmuş ve Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.

Fetret Devrinde Osmanlının Balkanlarda Toprak Kaybı Yaşamamasının Nedenleri
Fetret Devrinde Anadolu ve Balkanlar

Rumeli’de ise Osmanlı pek toprak kaybı yaşamamıştır. Osmanlı’nın Fetret Devri’nde Balkanlarda toprak kaybetmemesinin sebepleri;

  1. İstimalet Politikası: Osmanlı Balkanlarda uyguladığı hoşgörü siyeseti ile halkın diline dinine karışmamıştı. Bu da halkın Osmanlı’ya bağlılığını arttırdı.
  2. İskan Politikası: Bu politika ile Balkanlarda ciddi bir Türk nüfusu oluşmuştu.
  3. Niğbolu Savaşı’nın Etkileri: Niğbolu Zaferi sonrası Osmanlı’ya karşı bir Haçlı ittifakı kurulmadı.
  4. Avrupa’da Yüzyıl Savaşlarının Devam Etmesi (İngiltere-Fransa): Avrupa’nın iki büyük devletinin birbiriyle mücadele etmesi bir Haçlı birliğini engelledi.
  5. Tımar Sistemi: Bu sistem sayesinde üretim ve refah artmış bölgede huzurlu bir ortam oluşmuştu.
  6. Akıncılar: Akıncı beyleri sınır güvenliğini sağlamaya devam ettiler.

OKUMA TAVSİYESİ: Fetret Devri Soru-Cevap


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir