I. Bayezid Yıldırım Ünvanını Hangi Savaşta Aldı?

Osmanlı tarihinin en ilginç padişahlarındandır Yıldırım Bayezid. Savaş meydanında tahta geçen ilk ve tek Osmanlı padişahı olduğu gibi savaş meydanında esir düşen ilk ve te Osmanlı padişahıdır aynı zamanda.

I. Bayezid Yıldırım Ünvanını Hangi Savaşta Aldı?

Yiğit lakabıyla anılır. Peki I. Bayezid’in “Yıldırım” ünvanı nereden gelir? Buyrun beraber bakalım.

I. Bayezid’den Yıldırım diye bahsedilen ilk resmi evrak Sultan Murat’ın, 1386 yılında Karamanoğlu (Alaüddin) Ali Bey’e karşı kazandığı başarı üzerine Ahmet Celayir’e gönderdiği mektupta oğlu için Yıldırım lakabını kullandığı evraktır.

Dolayısıyla I. Bayezid‘in bu ünvanı 1386’da yapılan bu savaşta veya daha önce almış olması gerekir.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi kitabında yukarıda ki düşünceyi desteklemektedir. Yıldırım lakabının kökeni olarak 1386 (veya 87)’de Karamanoğlu’na karşı Konya Ovası’nda yapılan savaş gösterilir. (Frenkyazısı Savaşı) Bu savaşta Şehzade Bayezid, sol kanattaki sipahilere komuta etmiş ve süratiyle dikkat çekmişti.

UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1994, Cild 1, Sayfa: 248

En yaygın kaanat ise Niğbolu Savaşında savaş meydanına hiç beklenmeyecek bir süratle ulaştığı için aldığıdır. Kuşatılan kalenin uvarına kadar gelerek komutan Doğan Bey’e gerekli talimatları vermesi, savaşlarda askerinin önünde savaşması ve askerlerinin yetişmekte güçlük çekmesi Yıldırım’ın önemli özellikleridir.

Bir diğer rivayet ise I. Kosova Savaşı‘nda, düşman ordusunu bir kanattan diğer kanada kadar yararak geçmiş olmasına bağlamaktadır.

Tarihçi Joseph von Hammer-Purgstall ise bu lakabın Bayezid’in kardeşi şehzade Yakup Beyi öldürtmesinden kaynaklandığını belirtmektedir.

17. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Bostanzade Yahya Efendi, Tarih-i Saf (Tuhefetu’l-ahbâb) adlı eserinde ise öfkeli ve kibirli olduğu için yıldırıma benzetildiğini yazmaktadır.

Sakaoğlu’na göre Yıldırım olasılıkla öz Türkçe adıdır.

Münecimbaşı Ahmet Dede (?-1702)’nin yazdığı “Müneccimbaşı Tarihi” adlı kitabında ise bu lakabın yalnız kahramanlık ve şiddetinden dolayı verildiğini aktarır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Bayezid#Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_lakab%C4%B1

Evliya Çelebi’ye göre Bazyezid’e Yıldırım ünvanını Emir Sultan vermiştir.

Seyahatname, C.5, s. 349

Sonuç

I. Bayezid’in Yıldırım adını aldığı savaş Karamanoğulları ile 1386 yılında Konya Ovası’nda yapılan savaştır. I. Kosova ve Niğbolu Savaşları’nın olma ihitmali yoktur. Çünkü bu savaşlar 1386’da sonradır. Bu duruma da en büyük kanıt yukarıda söz ettiğimiz I. Murat’ın Ahmet Celayir’e yazdığı mektuptur.

Evliya Çelebi’nin kaydının da doğru olma ihtimali yoktur. Zira bu tarihlerde Emir Sulatn pek gençtir.


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir