Feodalitenin Zayıflamasının Nedenleri Maddeler Halinde

Feodalite Rejiminin Zayıflaması

Orta Çağ’da çok etkin bir rol üstelenen feodalite (derebeylik) sistemi Haçlı Seferlerinden sonra zayıflamaya başlamıştır. Derebeylerinin zayıflamasında;

– Haçlı Seferleri sırasında derebeylerinin ölmesi veya ordularını kaybetmesi

– Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması

– Avrupa’da sürekli orduların kurulması

– Yeni Çağ başlarında Coğrafi Keşiflerin yapılmasından sonra ticaretin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin gerilemesi

– Papa ile krallar arasındaki mücadelenin krallar lehine sonuçlanması

gibi gelişmeler etkili olmuştur.

Yüzyıl Savaşları sırasında Fransa Kralı XI. Lui, soyluların zayıflamasından yararlanarak Fransa’da “Derebeylik” sistemine son verdi ve bütün toprakları kendi hakimiyeti altına aldı. Böylece Fransa, kısa zamanda Avrupa’nın en güçlü merkezi krallıklarından biri haline gelmiştir. İki Gül Savaşları (1455 – 1485) sırasında İngiltere’deki derebeyleri birbirini zayıflattılar. Bu gelişmeden sonra Tudor hanedanı mutlakiyet rejimi kurmuştur. Aragonya ve Kastilya Krallıkları birleştirilerek İspanya’daki monarşik idare kurulmuştur.

20:37 Feodalitenin Zayıflamasının sebepleri

!! Uyarı !!

Yeni Çağ Avrupası’nda toplar sayesinde “Derebeylik” sistemi yıkılmış yerine “Mutlak Krallık” rejimi kurulmuştur.  Ancak Almanya’da feodalite rejimi XIX. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiş, Almanya’da siyasal birliğin sağlanmasını geciktirmiştir. İçte siyasal birliği sağlayan Avrupa devletleri dışındaki gelişmelerle ilgilenmişler ve sömürgecilik faaliyetlerine önem vermişlerdir.


] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve kesin Osmanlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir