Atilla Dönemi Özet

Atilla Dönemi Özet

Doğu ve Batı Roma devletlerini hakimiyeti altına almak isteyen Atilla bu hedefine ulaşmak için iki gücün birleşmesini engellemek amacıyla önce Uldız Döneminde olduğu gibi batı Roma’yla iyi ilişkiler kurmuş ve Doğu Roma’ya yönelmiştir.

İçindekiler

ATİLLA’NIN DOĞU ROMA SEFERLERİ

Hun Kaçakları Sorunu

Bizans’ın Avrupa Hun Devleti’ni yıpratmak ve kendisi için bir tehlike olmaktan çıkarmak amacıyla Hun Devleti bünyesindeki isyanları kışkırtması ve başarılı olamayanların ülkelerine sığınmasına müsaade etmesi bu sorunu ortaya çıkarmıştır.

Hun kaçakları sorunu yüzünden Avrupa Hun Devleti ve Doğu Roma arasında yapılan savaşı Atilla kazanmış ve savaş sonrasında taraflar arasında Margos Antlaşması (434) imzalanmıştır.

Margos Antlaşması

1-Bizans, Romalı mülteciler ve esirlerin her biri için sekiz altın fidye ödeyecek,

2- Hun devletinden çeşitli nedenlerden dolayı kaçanları Bizans kabul etmeyecek,

UYARI: Bizans bünyesindeki iltica (sığınma) faaliyetleri önlenmiştir.

3- Bizans, Hunlara bağlı kavimlerle ilişki kurmayacak,

UYARI: Bizans’ın Hunların işçilerine müdahalesi önlenmiştir.

4- Ticari faaliyetler sınır kasabalarında devam edecek,

5- Bizans’ın Hunlara ödediği vergi iki katına çıkarılacaktır.

UYARI: Bizans, Hunların siyasi üstünlüğünü kabul etmiş ve Hun Devletinin gelirleri artmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Margos Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Balkan Seferleri:

Batı Roma Seferi öncesinde doğu sınırını güvence altına almak isteyen Atilla tekrar Bizans üzerine sefere çıkmış ve mücadele sonrasında Bizans’la Anatolyus Antlaşması (447) yapılmıştır.

Anatolyus Antlaşması

1- Bizans’ın Hunlara ödediği vergi üç katına çıkacak,

2- Bizans, Hunlara savaş tazminatı ödeyecek,

3- Bizans Hun sınırına 10 Km’lik alanda asker bulundurmayacaktır.

Kararları alınmıştır.

BATI ROMA SEFERLERİ

Galya Seferi (451)

Doğu Roma’yı etkisiz hale getiren Atilla, Batı Roma İmparatorluğu’na kardeşiyle evlenmesini, bunun karşılığında da Roma topraklarının yarısının kendisine verilmesini teklif etmiş, Batı Roma İmparatoru’nun bu teklifi kabul etmemesi üzerine Galya seferine çıkmıştır.

Bu seferde iki tarafta çok kayıp vermesine rağmen sonuç alınamamıştır.

İtalya Seferi (452)

Galya Seferi’nin kayıplarını telafi etmek isteyen Atilla bu seferde Alpleri aşarak İtalya’ya girmiş bu durum karşısında zor durumda kalan Romalılar Papa II. Leo aracılığıyla Atilla’dan Hristiyanlık adına af dilemişlerdir.

Bu gelişme üzerine Sasaniler üzerine sefere çıkmayı planlayan Atilla Batı Roma’yı vergiye bağlayarak geri çekilmiştir.

Atilla ölümü sonrasında İlek, Dengizek, İrnek gibi hükümdarlar tarafından devlet gerek iyi yönetilmemesi gerek Hristiyanlığı kabul etmeleri gerekse nüfus içinde azınlıkta kalmalarından dolayı yıkılmıştır. (469)


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir