Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

 • İlkçağ’ın en büyük imparatorluğu olarak kabul edilen Roma, İtalya Yarımadası’nda doğmuştur. İtalya’da yapılan arkeolojik kazılar, bölgede kültürün Yontma Taş Devri’ne kadar indiğini göstermektedir.
 • İtalya’ya göçler sonrasında gelen ilk kavim, İtaliklerdi. İtalikler’den sonra bölgeye Etrüskler geldi. Roma Medeniyeti’nin temeli de Etrüskler tarafından atıldı.  
 • Roma’da siyasi yapı önce Krallık, daha sonra Cumhuriyet ve en sonunda da imparatorluk şeklinde görüldü.
 • Romalılar Batı Akdeniz’de Kartacalılarla yaptıkları Pön Savaşları’yla bölgeye hakim oldular. Daha sonraki dönemde Makedonya, Anadolu, Suriye ve Mısır’da Romalılar hakimiyetine girdi. Böylece Romalılar tarihte ilk kez Akdeniz hakimiyetini gerçekleştirdiler. 
Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde
Roma İmparatorluğu Haritası
 • Roma’da halk üç sınıfa ayrılırdı:
 1. Patriciler: Asiler sınıfını oluşturmakta ve siyasal haklarını ellerinde tutmaktaydılar.
 2. Plepler: Siyasal haklardan yoksun olan küçük toprak sahipleri ve el zanaatlarıyla uğraşan sınıftı.
 3. Köleler: Roma’daki en kalabalık sınıftı. Bunlar patricilerin emrinde çalışırdı. Patriciler tarafından azad edilen kölelerin plepler sınıfına katılma şansları vardı.
 • Roma İmparatorluğu Hun Türklerinin MS. 375 yılında batıya hareketiyle başlayan, Kavimler Göçü nedeni ile 395’te Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. 476’da Batı Roma imparatorluğu, 1453’te ise Doğu Roma yıkıldı.
 • Romalılar başlangıçta çok tanrılı dinlere inanıyorlardı. Ancak MS. 313’te Milano Fermanı ile Hristiyanlık serbest bırakıldı. Bu din MS. 381’de Roma İmparatorluğu’nun resmi dini oldu.

OKUMA TAVSİYESİ: İlk Çağda Göçler

 • Roma İmparatorluğu 395’te siyasi bakımdan ikiye ayrılırken Hristiyanlık dini de Katolik ve Ortodoks olmak üzere iki mezhebe ayrıldı. Katoliklerin dini lideri Papa ve din merkezi Roma’daki Vatikan Kilisesi olurken, Ortodoksların lideri Patrik ve din merkezi ise İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi olmuştur. 

Uyarı: Ortaçağ Avrupasında siyasi yapıya feodalite hakim olunca papalık makamı, merkezi otorite boşluğundan yararlanarak dini ve siyasi bakımdan önemli bir güç haline gelmiştir. 

 • Roma’daki sınıflar arası mücadeleyi önlemek amacıyla ilk çağın akla dayanan ilk kuralları olarak kabul edilen “12 Levha Kanunları” hazırlandı. Bu kanunlar aynı zamanda günümüz Avrupa devletlerinin laik hukuk kurallarının temelini oluşturmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: 12 Levha Kanunlarının Özellikleri Maddeler Halinde

 • Mısır’da bulunan güneş takvimi, Sezar döneminde Julyen takvimi olarak kullanıldı. Bu takvim daha sonraki dönemlerde Papa XIII. Gregor tarafından yeniden düzenlenmiş ve bugünkü Miladi Takvim oluşmuştur. 

OKUMA TAVSİYESİ: Türklerin Kullandığı Takvimler Kısaca

 • Fenikelilerin bulduğu alfabe, en son şekli Roma‘da almış ve Latin Alfabesi olarak kullanılmıştır.  
 • Roma’da tutulan günlüklerle Gazetecilik başlamıştır.
 • Romalıların askeri gücü, Lejyon adı verilen profesyonel askerlere dayanmaktaydı. Roma İmparatorluğu’nun sınırlarının genişlemesinde bu güçlü ve disiplinli askeri birliklerin etkisi büyüktür.
 • Roma’ya ait en önemli sanat eserleri İtalya ve Anadolu topraklarında yer almaktadır.
 • Anadolu’da Bulunan Roma Eserleri;
 1. Aspendos Tiyatrosu
 2. Bozdoğan Su Kemeri
 3. Agustus Tapınağı
 4. Çemberli Taş
 5. Roma Hamamı
 6. Dikili Taş
 7. Ayairini Kilisesi
 8. Ayasofya Kilisesi
 9. Mevlana Kapı
 10. Yere Batan Sarnıcı  

OKUMA TAVSİYESİ: Roma Uygarlığı Özet


] }

Tavsiye Konular

Büyük İskender İmparatorluğu

Büyük İskender ve Helenistik Dönem Medeniyeti

Büyük İskender ve Helenistik Dönem Medeniyeti özetimizde Büyük İskender’in Asya Seferi ve sonuçları ile Helenizmin tanımını bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir