Kavimler Göçü ve Sonuçları Maddeler Halinde

İçindekiler

KAVİMLER GÖÇÜ

Aral Gölü çevresinde toplanan Hun boyları Orta Asya’daki Çin baskısı ve kuraklık yüzünden IV.Yüzyılın ortalarından itibaren batıya doğru göç ettiler.

374 yılında Volga kıyılarına gelen Türkler Gotlarla karşılaştılar. Türklere yenilen Gotların batıya ilerlemesi Roma’ya kadar uzanan karışıklığa sebep olmuştur.

375 yılında meydana gelen bu olaya Kavimler Göçü adı verilmiştir.

KAVİMLER GÖÇÜ’NÜN SONUÇLARI

-Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış (395) ve Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır (476).

-Avrupa’da yeni milletler ortaya çıkmış ve yeni devletler kurulmuştur. Böylece Avrupa’nın günümüze kadar gelen etnik yapısı oluşmuştur.

-İlk Çağ’ın sonu Orta Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.

-Feodalite (Derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.

-Hristiyanlık dini barbar kavimler arasında yayılmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Kavimler Göçünün Siyasi, Ekonomik, Dini ve Sosyal Sonuçları


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir