Avrupa Hun Devleti Özet

AVRUPA HUN DEVLETİ (375-469)

Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da Hun Devleti kurulmuştur. Bu devlet en güçlü dönemini Attila zamanında yaşamıştır. Avrupa Hunları, doğuda Urallardan, batıda Manş Denizi’ne kadar sınırlarını genişletmişlerdir.

Bizans üzerine iki büyük sefer düzenleyen Attila, bu devleti vergiye bağlamış ve sınırlarını genişletmiştir. Attila, bundan sonra Hunların karşısında durabilecek tek güç olan Roma’yı dize getirmek için hazırlığa başladı. 451 yılında sefere çıkarak, İtalya’ya girdi ve Roma üzerine yürüdü. Roma’nın onu durduracak gücü kalmamıştı. Papa I.Leo’nun araya girmesi üzerine Attila geri dönmüştür.

Attila’nın ölümünden sonra devlet zayıflamış, Batı Hunların bir kısmı Avrupa’da kalarak Latin ırklarıyla kaynaşmış, bir kısmı da tekrar Orta Asya’ya dönmüştür.


Tavsiye Konular

9. Sınıf Tarih Karluklar Özet

Diğer Türk devletler ve toplulukları 9. Sınıf Tarih Karluklar Özet yazımız. – Kutluk Devleti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir