Avrupa Hun Devleti Özet

AVRUPA HUN DEVLETİ (375-469)

Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da Hun Devleti kurulmuştur. Bu devlet en güçlü dönemini Attila zamanında yaşamıştır. Avrupa Hunları, doğuda Urallardan, batıda Manş Denizi’ne kadar sınırlarını genişletmişlerdir.

Bizans üzerine iki büyük sefer düzenleyen Attila, bu devleti vergiye bağlamış ve sınırlarını genişletmiştir. Attila, bundan sonra Hunların karşısında durabilecek tek güç olan Roma’yı dize getirmek için hazırlığa başladı. 451 yılında sefere çıkarak, İtalya’ya girdi ve Roma üzerine yürüdü. Roma’nın onu durduracak gücü kalmamıştı. Papa I.Leo’nun araya girmesi üzerine Attila geri dönmüştür.

Attila’nın ölümünden sonra devlet zayıflamış, Batı Hunların bir kısmı Avrupa’da kalarak Latin ırklarıyla kaynaşmış, bir kısmı da tekrar Orta Asya’ya dönmüştür.


Tavsiye Konular

Belencer Savaşı Kısaca

Bu yazımızda Hazar tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Belencer Savaşı hakkında özet bilgi vermeye ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir