İlk Çağda Göçler

Tarih öncesi ve tarihi devirlerde insanlar iklim değişiklikleri ve savaşlar gibi nedenlerle kitlesel olarak göç etmişlerdir. Göçler tarihin akışını değiştirmiş, imparatorlular parçalanmış, yerine yeni devletler kurulmuştur.

Konu anlatımının sonunda İlkçağ’da Göçler konu anlatım videomuz var. Bir göz at istersen.

İçindekiler

Ege Göçleri

 • İlk Çağ’ın en büyük göç hareketi 13. yüzyılın sonlarında başlayan Ege Göçleridir.
 • Doğu Avrupa’da başlayan kıtlık sebebiyle İlliryalılar İtalya’ya Dorlar ise Balkanlar üzerinden Yunanistan’a göç ettiler.
 • Tarımın az, su kaynaklarının yetersiz olduğu Yunanistan’da yaşayan kavimler Dorların baskısından kurutulmak ve daha elverişli bölgelere yerleşmek adına Yunanistan’ın Ege kıyılarından ayrıldılar.
 • Bu kavimler (Deniz Kavimleri) Anadolu, Suriye, Kıbrıs ve Mısır’a doğru ilerlediler.
 • Ege göçleri ile Doğu Akdeniz kıyısında ki yerleşmeler tahrip edildi.
 • Anadolu’da Hitit Devleti yıkıldı. Yerine kültürel bakımdan daha geri kavimlerin kurduğu küçük devletler kuruldu.
 • Deniz Kavimleri kıtılığın yaşanmadığı yerlerden Mısır’ı da ele geçirmeye çalıştı. Lakin Mısır Devleti aldığı savunma tedbirleri ile buna müsade etmedi.
 • Bazı kavimler ise kıyıya çıktıkları yerde tutunmayı başardı. Bunlardan Filistler bugünkü Filistin’in güneyine, Zakkalar kuzeyine yerleşti.
 • Bu dönemde Balkanlardan gelen Traklar Marmara Denizi kıyılarına yerleşti.
İlk Çağda Göçler

İç Asya Türk Göçleri

 • İklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan geçim sıkıntısı sebebiyle Türkler İç Asya’dan göç ettiler.
 • MÖ 16. yüzyılda başlayan göçler neticesinde Türkler Çin, Hindistan, Ön Asya ve Avrupa’ya göç ettiler.
 • Göç edilen yerlerde devlet kuran Türkler Türk kültürünü yaydılar. (At evcilleştirme, maden işleme, besin saklama, dokumacılık, devlet yönetimi, ordu teşkilatı)

İlk Çağ’da Yahudi Sürgünleri

 • Mısır’da yaşayan Yahudiler dini inançları sebebiyle firavunun baskısına uğradılar. Filistin topraklarına göç ederek İsrail Krallığı’nı kurdular.
 • Hz. Süleyman’ın ölümünde sonra devletleri İsrail ve Yahuda olma üzere ikiye bölündü.
 • İsrail Devleti’ni yıkan Asurlular İsrail halkını İran ve Irak’a sürgü etti.
 • Yahuda Devleti’ni yıkan Babiller, Yahudileri Babil’e sürgün etti.
 • Babil Devleti’nin yıkılması ile Yahuda bölgesine geri dönen Yahudiler önce Büyük İskender sonra Roma İmparatorluğu egemenliği altına girdiler.
 • Romalı valilerin yüksek vergiler alması ve haksız yönetimleri karşısında isyan eden Yahudilerin pek çoğu hayatını kaybederken bir kısmı köleleştirilerek Filistin’den uzaklaştırıldı. (MS 66)
 • 132 yılında Romalılara karşı bir daha ayaklanan Yahudiler Roma İmparatorluğu’nun çok uzak köşelerine sürüldü ve bir daha Filistin’e dönmeleri yasaklandı.

İlk Hristiyanların Roma Baskısından Kaçmaları

 • Hristiyanlığın doğuşuna Yahudiler ve Romalılar tepki gösterdi. (Hristiyanlık Avgustus döneminde Filistin’de doğdu.)
 • Romalılar, eşitsizlik üzerine kurulu ve mutluluğun bu dünyada olduğuna inanılan bir hayat kurmuşlardı. Ahiret inanışı ve eşitlik anlayışına dayana Hristiyanlık onlar için büyük tehlike idi. Bu sebeplerle hristiyanlık dininin yayılmasını engellemeye çalıştılar.
 • Hz İsa ‘nın Havarilerinden Pavlus hristiyanlığın evrensel bir din olduğunu savunması, sadece İbranilere ait olduğu düşünülen Yahudiliği reddetmesi üzerine Yahudiler hristiyanları Kudüs’ten sürgü ettiler.
 • Anadolu ve Yunanistan’da misyonerlik (hristiyanlığı yayma) faaliyetlerinde bulunan Paulus Roma’da öldürüldü.
 • Eşitliği vaad eden Hristiyanlık ilk zamanlar fakirler ve köleler arasında yayıldı. Roma baskısından kurutulmak isteyen hristiyanlar Kapodokya gibi Anadolu’nun kırsal kesimlerinde mağara ve korunaklı yerlere yerleştiler.
 • Hristiyanlığı yayılmasını engelleyemeyen Romalılar 313 Milano Fermanı ile hristiyanlığı serbest bıraktılar.
 • 325 İznik Konsülü ile Hristiyanlık içindeki tartışmalı konular çözüme kavuşturuldu.
İlk Çağda Göçler – Harita ve Klasik, Boşluk Doldurma Tekrar Soruları ile (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir