Hayat Tarzları Nasıl Oluştu?

Toplumların gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasının nedenleri nelerdir? sorusuna cevap bulacağımız Hayat tarzları nasıl oluştu? konumuza hoşgeldiniz.

Konunun sonunda Hayat Tarzları Nasıl Oluştu? İnsan ve Çevre (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT) konu anlatım videomuzu seyretmeyi unutma.

 • Toplumların bir çoğu birçok özelliği ile diğer toplumlardan ayrılır. Bu durumun temel sebebi yaşanılan coğrafyadır.
 • Buzul çağında insanlar avcı-toplayıcı idi. Avcılık, yorucu, tehlikeli ve her zaman olumlu sonuçlanmayan bir uğraş iken, toplayıcılık avcılığa göre daha kolay ama yeterli bir beslenme yöntemi değildi.
 • Buzulların erimesi ile birlikte besin üretimi amacıyla insanlar yerleşik hayata geçti.
 • Avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçilen ilk coğrafya Güneydoğu Anadolu, Suriye ve Mezopotamya idi. Verimli topraklarla kaplı bu coğrafyaya “Bereketli Hilal” denildi.
Hayat Tarzları Nasıl Oluştu?
Bereketli Hilal Haritası
 • Fırat ve Dicle tarafından sulanan Bereketli Hilal buğday ve çavdar ile at, deve, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların ana vatanıdır.
 • İlkçağlarda Mısır’a Nil, Hindistan’a İndus ve Ganj nehirleri hayat vermiştir.
 • Heredot “Mısır Nil’in armağanıdır” diyerek insan çevre ilişkisine dikkat çekmişti.
 • Strabon “Geographica” adlı eserinde dağlık bölgelerde yaşayan insanların medenilikten uzak ve kaba, (Strabon’a göre uygarlığın ilk aşaması) ova, sahil ve ılıman iklimin görüldüğü yerlerde yaşayan toplumların daha medeni uysal (uygarlığın gelişmiş aşaması) olduklarını belirtmişti.
 • Coğrafyanın insanların kaderini belirlediği görüşünü İbni Haldun‘da paylaşmaktadır.
 • Bazı bölgelerde ise insanlar konar-göçer hayat tarzını devam ettirdi. Sürüleri için su ve otlakların bol olduğu yerleri aradılar. Hayvanların üremesini ve beslenmesini kontrol altına almaları avcı-toplayıcılardan ayrıldıkları en önemli nokta idi.
 • Yaşadıkları coğrafya nedeniyle konar-göçer hayat tarzı benimseyen topluluklara en güzel örnek Türklerdir. Orta Asya’da tarıma elverişli toprakların azlığı, iklimin sertliği, yer yer çöllerle kaplı olması Türkleri konar-göçer hayat tarzına sürüklemiştir.
 • Türkler yaz mevsimini kuzlarda geçirirdi. (Kuz; dağların kuzey tarafları olup, rüzgarlı ve fazla yağış alan yerlerdi. Bu alanlarda sivrisinek gibi haşerat olmazdı.) Kış mevsimini ise kuy veya koyda geçirirlerdi. (Kuy/koy: dağların güney etekleri, orman kenarları ve akarsu vadileri olup fırtınaya kapalı, daha az kar yağışı alan bölgelerdir.)
 • Yerleşikler, göçebelerin hayvansal gıdalarına ihtiyaç duyarken göçebelerde yerleşiklerin ürettiği tahıl ürünlerine ihtiyaç duymuştur. Türkler ve Çinliler savaşsalarda ilişkileri kısa zamanda normale dönmüştür. Sınır kenarlarında kurulan pazarlarda Türkler, Çinlilere hayvansal gıdalar satarken, onlardan tahıl, seramik ve diğer eşyalar satın alırlardı.
Hayat Tarzları Nasıl Oluştu? İnsan ve Çevre (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir Yorum

 1. asiiiri iyii tesekkür ederiiz <3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir