Kadim Dünyada Bilimler

Kadim dünyada en fazla gelişen bilim dalları astronomi, coğrafya ve tıp olmuştur.

En sonda ki video anlatımda konuyu bulabilirsin. Göz atmayı unutma.

İçindekiler

Astronomi

 • İlk zamanlarda beri insanlar ay ve güneş tutulmaları, gök taşı düşmesi ve kuyurklu yıldızlara ilgi duymuştur.
 • İnsanlar gök cisimlerini gözlemlemeye başlayınca kayıtlar tutmaya başladılar.
 • O dönemlerde insanlar dünyayı düz ve hareketsiz olarak düşünüyordu. (Mitoloji kahramanı Atlas dünyayı taşıyordu.)
 • Yunanlılar denizlerde yön bulmaya çalışırken astronomi de geliştiler. (Thales gemicilere kuzey yönünü bulmak için Küçük Ayı takımyıldızını gözlemlemelerini tavsiye etmiştir.)
 • Mısırlıların tarımsal faaliyetlerini düzenli yürütmesi Nil nehirinin taşma zamanının doğru hesaplanmasına bağlı idi. Ekme ve biçme zamanlarının tespiti için astronomi de gelişmeleri ve takvim yapmaları gerekliydi.
 • Mısırlılar Sirius yıldızının doğu yönünde görüldüğünde Nil nehrinin taştığını tespit ederek takvimlerine bun agöre düzenlediler. Astronomi bilgilerini piramit inşasında da kullandılar.
 • Türkler evreni merkezinde kutup yıldızının bulunduğu bir kubbe biçiminde düşünüyordu. Kutup yıldızının tam altında Türk kağanı otururdu.
 • Sümerler ziggurat adı verilen tapınakları sayesinde astronomide geliştirler. Gece ve gündüzü on ikişer saat, bir yılı otuzar günden oluşan on iki aya böldüler.
 • Babiller gökyüzünü bölgelere ayırarak her bir bölgeye hayvan ve eşya adı verdiler. Merkür ve Venüs’ün Güneş’in etrafında döndüğünü buldular. Ay ve güneş tutulmalarının zamanını tespit edip Ay’ın evrelerini gösteren çizelgeler yaptılar.
 • İlk astronomlar rahiplerdı. Bu durumun sebebi gök cisimlerin tanrılar ile özdeşleştirilmesi idi. Rahipler gök cisimlerinin hareketlerini tanrıların işareti olarak görüp kehanetlerde bulundular.
Kadim Dünyada Bilimler
Amasyalı Strabon

Coğrafya

 • Ticaret ile uğraşan Yunanlılar MÖ VIII. yüzyıldan itibaren Akdeniz kıyılarında ki kolonilerine ulaşmak amacıyla coğrafya da geliştiler.
 • Romalıların coğrafyada gelişmesinin temel nedeni sefere çıkan ordunun su ve yiyecek bulabileceği yerleri belirlemekti.
 • Büyük İskender Asya Seferi sırasında fethettiği ülkeler hakkında bilgi edinmek amacıyla yanından coğrafyacıları ayırmadı.
 • İskenderiye Kütüphanesi’nde görev yapan Eratosthenes coğrafya terimini (Geography – Yeryüzünün Tasviri) ilk kez kullanarak coğrafya biliminin kurucusu oldu. Yeryüzünün yuvarlak olduğuna inandı ve dünyanın çevresini bugünkü değerine yakın hesapladı.
 • Hipparchus yerküre üzerinde meridyen denilen hayali çizgiler çizdi.
 • Amasyalı Strabon Roma İmparatorluğu topraklarını gezerek 17 ciltlik “Geographika” adlı eserini yazdı. Bir dünya haritası çizdi.

Tıp

 • Mezopotamya’da hastalıklar tanrının cezası olarak algılanırdı. Hekim-rahip-büyücüler bir takım ritüellerle hastalıkları tedavi etmeye çalışırlardı. Cerrahi mücadelelerde cerrah başarılı olursa ödüllendirilir. Başarısız olursa cezalandırılırdı. Hastanın işldeiği günahı itiraf etmesi ve kurban kesmesi tanrının öfkesini hafifletmek için başvurulan yollardandı.
 • Hititlerde hastalıkları tanrının cezası olarak gördüler. Dua ve büyü yöntemlerini benimsediler.
 • Antik Yunan’da hastaların tedavisi sağlık tanrısı Asklepios adına kurulan tapınaklarda yapıldı. Hipokrat hastalıkların fiziki nedenlerden kaynaklandığını ileri sürerek tıp tarihinde çığır açtı. İstanköy Adası’nda açtığı tıp okulunda muayene, belirtileri gözleme ve tanı koyma yöntemleri geliştirdi. Öğrencileri okuldan mezun olurken bütün hastalara yardım edeceklerine, kimseye öldürücü ilaç vermeyeceklerine ve hasta sırlarını saklayacaklarına yemin ettiler.
 • Hintler hastalıkların temelinde kötü ruhların olduğunu düşündüler. Zihin disiplinine önem verdiler. Yoga adım verilen egzersizler geliştirdiler.
 • Çinliler yin yang felsefesi gereği insanın hastalık ve sağlık, iyilik ve kötülük gibi karşıtlıkların etkisinde olduğunu düşündüler. Tedavi şekli olarak akapunkturu kullandılar.
Yazının İcadı ve Önemi, Kadim Dünyada Bilimler (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir