Büyük İskender ve Helenistik Dönem Medeniyeti

  • Büyük İskender, Makedonya Kralı II. Filip’in oğlu ve Aristo’nun öğrencisiydi.
  • II. Filip döneminde Yunanistan’daki şehir devletleri hakimiyet altına alınarak, Hellen birliği sağlandı.
  • Büyük İskender’in tahta çıktığı dönemlerde Batı Anadolu Perslerin hakimiyetine girdi ve Persler Yunanistan’ı tehdit etmeye başladılar. Bu nedenle de Büyük İskender tahta çıktıktan hemen sonra Persler üzerine sefere çıktı.
  • Yunanistan’da ilk siyasi birliği kuran Büyük İskender’di. Onun amacı büyük dünya devleti kurmaktı.
Büyük İskender ve Helenistik Dönem Medeniyeti
Büyük İskender’in ulaştığı en geniş sınırlar

Büyük İskender’in Asya Seferi (MÖ. 334-323)

  • Büyük İskender bu sefer sırasında, Batı Anadolu’da Persleri yenerek Anadolu’ya hakim oldu. Daha sonra da sırasıyla Suriye, Mısır, Mezopotamya, İran ve Hindistan’a kadar giderek buraları ele geçirdi.
  • Büyük İskender bundan sonrada Çin’e yöneldiyse de Saka Türklerine yenilerek Asya seferini bırakmak zorunda kaldı. Büyük İskender MÖ.323’te Arap Yarımadasına bir sefer hazırlığı içindeyken öldü.

Büyük İskender’in Asya Seferi’nin Sonuçları

  1. Bu sefer sırasında Büyük İskender adına birçok şehir kuruldu.
  2. Bu şehirlerde kütüphaneler açıldı.
  3. Beraberinde götürdüğü birçok bilim adamı Doğu Medeniyetine ait eserleri inceledi ve yeni eserler yazdı. Bütün bunların sonucu olarak Doğu-Batı kültürleri kaynaştı. Böylece Hellenistik Dönem Medeniyeti adı verilen medeniyet doğdu.

Büyük İskender kurduğu bu dev medeniyeti devam ettiremedi. Bunun nedenleri ise;

a. Güçlü bir devlet örgütü kuramaması.
b. Kurduğu yönetimde demokrasiyi uygulamayarak, Tanrı Kral ilkesini benimsemiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: İskender İmparatorluğu Hakkında Kısa Bilgi

OKUMA TAVSİYESİ: İskender İmparatorluğu Kısa Özet


] }

Tavsiye Konular

Miken Uygarlığı Özellikleri Maddeler Halinde

Miken Uygarlığı Özellikleri Maddeler Halinde

Boğazların hakimiyeti için ilk savaşı yapan Miken Uygarlığı Özellikleri Maddeler Halinde yazımıda Akaların din ve sanatları hakkında bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir